Al Gore głównym mówcą podczas ABSL Summit 2022 w Katowicach


Jedna z najwybitniejszych postaci na świecie działających na rzecz ochrony środowiska opowie o zagadnieniach związanych ze kryzysem klimatycznym oraz ESG jako czynniku tworzącym wartość dla biznesu w czasach zmian. Organizatorem konferencji, która odbędzie się w dniach 30 maja – 1 czerwca 2022 r. w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach jest Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).

ABSL Summit to jedno z najważniejszych w Europie Środkowo - Wschodniej wydarzeń analizujących globalne trendy i ich wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny. ABSL Summit każdego roku przyciąga ponad 1000 liderów biznesu, przedstawicieli administracji krajowej i światowej, ekspertów, naukowców i najbardziej opiniotwórcze media.

Głównym mówcą podczas ABSL Summit 2022 będzie Al Gore – wiceprezydent USA, nagrodzony pokojową Nagrodą Nobla za wysiłki na rzecz budowania i rozpowszechniania wiedzy o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą globalne ocieplenie. Podczas ABSL Summit, w wystąpieniu zatytułowanym „Powody do optymizmu w kryzysie klimatycznym” („The Case for Optimism on the Climate Crisis”) odniesie się do kluczowych kwestii środowiskowych związanych z kryzysem klimatycznym i sposobów na jego opanowanie. Wiceprezydent przedstawi swoją perspektywę na rosnącą – zarówno dla biznesu, jak i nowoczesnych gospodarek - rolę ESG (environmental, social and corporate governance, czyli środowiska naturalnego, społeczeństwa i ładu korporacyjnego).

Tematem przewodnim tegorocznej edycji ABSL Summit będą globalne zmiany i ich konsekwencje, w tym wykształcenie się nowych modeli przywództwa, budowanie odporności biznesu oraz konieczność wypracowania zasad i regulacji zapewniających rozwój zrównoważonych gospodarek opartych na wiedzy. Podczas ABSL Summit 2022 dyskutowane będą trzy obszary: przywództwo w czasach kryzysu; dane i dezinformacja jako zjawiska odziaływujące na decyzje biznesowe; a także zmieniające się otoczenie społeczno-ekonomiczne i konieczność jego transparentnego uregulowania.

Janusz Dziurzyński, prezes ABSL, podkreśla: - Jesteśmy dumni, że Al Gore, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, będzie głównym mówcą podczas ABSL Summit 2022 i że razem będziemy szukać odpowiedzi na współczesne wyzwania, przed którymi stoi sektor nowoczesnych usług biznesowych – jeden z najważniejszych filarów stabilizujących polską gospodarkę, zatrudniający obecnie ponad 355 000 osób. Niepokoje społeczne i polityczne, zmiany demograficzne, niepewność prawna czy zmiany klimatyczne, bardziej niż kiedykolwiek wymagają otwartych, świadomych reakcji i zintegrowanych rozwiązań, by budować odporny i zrównoważony biznes.

Gospodarzem 12-tej edycji ABSL Summit 2022 będą Katowice. Spotkanie odbędzie się w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR). 

Marcin Krupa, prezydent Katowic, zauważa: W Katowicach ponownie będziemy dyskutować o przyszłości. Cieszę się, że będzie to także szansa na wysłuchanie przemówienia Ala Gore, który gościł już w naszym mieście podczas COP 24. Tym razem dyskutowany będzie zarówno wątek ochrony klimatu, jak również dotyczący zrównoważonego rozwoju gospodarczego. To idealne wprowadzenie do 11 sesji Światowego Forum Miejskiego, które Katowice gościć będą w czerwcu tego roku. Wyzwaniem przyszłości jest stabilna gospodarka odporna na światowe kryzysy polityczne i stabilny rozwój, do którego prowadzi edukacja na najwyższym poziomie. Katowice aspirują do włączenia się w ten ogólnoświatowy nurt. Podczas ABSL Summit będziemy chcieli pokazać potencjał Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kontekście dynamicznego wzrostu sektora usług biznesowych, a także naszą wielką szansę, którą jest potencjał intelektualny regionu potwierdzony tytułem Europejskiego Miasta Nauki w roku 2024.