Każdego roku ABSL organizuje ponad 100 spotkań, szkoleń i warsztatów ukierunkowanych na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy firmami, wzajFFemne inspirowanie się oraz budowanie relacji z innymi przedstawicielami sektora oraz reprezentantami organizacji i instytucji publicznych.  

FDI forum: Crisis Boosting Investments

FDI forum: Crisis Boosting Investments

location_on Chancellery of the Prime Minister of Poland