ABSL rozpoczyna 2022 rok z nowym partnerem programowym – Skanska


Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), organizacja reprezentująca sektor nowoczesnych usług biznesowych – nawiązał ze spółką biurową Skanska partnerstwo programowe w obszarze ESG (Environmental, Social & Governance), obejmującym kwestie środowiskowe, społeczne i z zakresu ładu korporacyjnego. W 2022 roku będzie to jeden ze strategicznych obszarów ABSL, a partnerstwo umożliwi wymianę wiedzy, wspieranie dalszego zrównoważonego rozwoju sektora w Polsce, a także aktywne promowanie gospodarki w kontekście poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

Nowoczesne usługi biznesowe to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów, który odpowiada na zmieniającą się rzeczywistości. Tylko w zeszłym roku – mimo postępującej pandemii – w centrach usług biznesowych w Polsce powstało 13,5 tysiąca nowych miejsc pracy. ABSL jako organizacja zrzeszająca ponad 220 firm, zapewnia szerokie grono ekspertów. W bieżącym roku spółka biurowa Skanska dołącza do ABSL jako parter programowy w zakresie ESG.

Spółka biurowa Skanska od lat kieruje się zrównoważonym podejściem w biznesie i podejmuje działania wpisujące się w założenia ESG. W ramach realizacji swoich ambitnych celów klimatycznych, Skanska, we współpracy z różnymi partnerami, systematycznie rozwija i wdraża nowe rozwiązania, które pomagają obniżyć ślad węglowy. Spółka aktywnie działa na rzecz promocji etyki biznesu, bezpieczeństwa pracy oraz tworzenia przyjaznej i inkluzywnej kultury organizacyjnej. Tym samym wpisuje się m.in. w realizację tzw. Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez inicjatywę UN Global Compact, powołaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

W grupie Skanska mamy jasno zdefiniowane cele zrównoważonego rozwoju. Do 2045 roku osiągniemy neutralność emisyjną w zakresach własnych, jak i w value chain natomiast do 2030 zredukujemy emisję dwutlenku węgla o 70% w ramach emisji własnych. Czujemy się odpowiedzialni za środowisko, gdyż mamy świadomość, że budownictwo odpowiada za 40% globalnych emisji gazów cieplarnianych. Od lat dokładamy wszelkich starań, aby podejmować miarodajne akcje na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przykładem jest posiadana przez Skanska prestiżowa akredytacja według globalnego standardu Science Based Targets, która potwierdza zgodność naszych celów z ogólnoświatowym celem klimatycznym dotyczącym powstrzymania wzrostu temperatury o więcej niż 1,5°C do 2050 roku. Partnerstwo z ABSL daje nam możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z firmami z sektora nowoczesnych usług biznesowych, uczenia się od nich oraz wspierania ich w dążeniu do realizacji ich własnych celów zrównoważonego rozwoju, a przez to w budowaniu bardziej przyjaznego świata. Aby osiągnąć cele wpracowane w ramach Porozumienia Paryskiego wszyscy uczestnicy rynku powinni działać razem – dlatego tak ważna jest wymiana wiedzy i edukacja – mówi Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezeska i CEO spółki biurowej Skanska w regionie CEE.


ESG coraz ważniejsze dla inwestorów

Z danych raportu „Strategic Foresight ABSL” wynika, że wśród kryteriów warunkujących lokalizację nowych inwestycji są czynniki ESG obejmujące kwestie środowiskowe, społeczne oraz ład korporacyjny. Inwestorzy już dziś oczekują partnerstwa w realizacji swoich ambicji środowiskowych takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, redukcja emisji CO2 czy przejście na odnawialne źródła energii. Jednocześnie wskazują na konieczność wdrażania polityk różnorodności i włączania. Spójność działań we wszystkich wymiarach może istotnie podnieść ocenę inwestorów danej lokalizacji.


Ambicją ABSL jest, aby sektor nowoczesnych usług biznesowych rozwijał się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, uwzględniając potrzeby przyszłych pokoleń. Z analiz ABSL wynika, że zrównoważony rozwój jest szczególnie widoczny na poziomie dostępu do zielonych biur, e-mobilności oraz rosnącej świadomości w kwestiach związanych ze środowiskiem. Stąd tak ważne stały się czynniki ESG, które nadają kierunek rozwojowi gospodarki i które już dziś mają duży wpływ na decyzje inwestorów. Doceniamy wieloletnie doświadczenie i ekspertyzę Skanska w zakresie zielonego budownictwa, bezpieczeństwa i etyki biznesu. To partner, który wzbogaci nasz przekaz i wzmocni działania w kluczowym dla nas obszarze – mówi Agnieszka Orłowska, Vice-President ESG, ABSL.