Filary działalności

ABSL niezmiennie działa na styku wielu dziedzin w celu zapewnienia realnych korzyści podmiotom w sektorze nowoczesnych usług biznesowych

Ważne inicjatywy, wydarzenia i budowanie bazy kontaktów

Ważne inicjatywy, wydarzenia i budowanie bazy kontaktów

W ciągu roku ABSL organizuje ponad 100 ważnych imprez i wydarzeń dla firm członkowskich, między innymi Doroczną Konferencję ABSL – najbardziej wyczekiwane wydarzenie w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Galę ABSL, Plebiscyt Diamenty ABSL oraz ABSL Talks.

Informacje gospodarcze i badania rynku

Informacje gospodarcze i badania rynku

Kompleksowe i opiniotwórcze raporty sporządzane przez zespół badawczy ABSL są podstawą posiadanych przez ABSL informacji gospodarczych. Ponadto, zapewniamy respondentom dostęp do aktualnych wyników naszych wewnętrznych opracowań na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wymiana wiedzy

Wymiana wiedzy

ABSL tworzy niepowtarzalne środowisko, które sprzyja bezpiecznej i otwartej wymianie wiedzy przez firmy członkowskie. Warsztaty, szkolenia i webinary dla członków i partnerów ABSL stanowią forum dla przedstawiania modeli biznesowych, analiz porównawczych i wymiany informacji.

Rozwój talentów

Rozwój talentów

Reprezentujemy potrzeby członków w zakresie rozwijania talentów w relacjach z interesariuszami z sektora, organami administracji publicznej, szkołami i uczelniami. ABSL aktywnie uczestniczy w kształtowaniu inicjatyw edukacyjnych oraz promowaniu sektora wśród obcokrajowców oraz studentów i uczniów szkół średnich.

Promocja i reprezentowanie sektora

Promocja i reprezentowanie sektora

Wyrażanie stanowiska sektora wobec urzędników państwowych, decydentów oraz organów opiniotwórczych w obszarach istotnych dla członków ABSL (np. podatki, składki na ubezpieczenie społeczne, prawo pracy). Zapewnianie aktualnych informacji na temat uwarunkowań prawnych i podatkowych.

Promocja marki i sektora

Promocja marki i sektora

Dzięki aktywności medialnej zapewniamy promocję i widoczność marek członków w skali krajowej i lokalnej. Publikacje, dane, reprezentacja, bieżące i systematyczna praca nad wizerunkiem sektora w Polsce są podstawą działalności ABSL.