Decyzję o przyjęciu firmy w poczet członków ABSL podejmuje Rada Strategiczna
na podstawie rekomendacji Zarządu, po przeprowadzeniu oceny danego kandydata.


Kto może zostać członkiem ABSL?


Członkami ABSL mogą zostać pracodawcy, czyli przedsiębiorcy, osoby fizyczne, podmioty prawne lub inne jednostki organizacyjne zatrudniające pracowników, prowadzący działalność w obszarze centrów usług wspólnych (SSC), outsourcingu procesów biznesowych (BPO), outsourcingu IT (ITO) oraz centrów badawczo-rozwojowych (R&D) („SSC/BPO/ITO/R&D”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jak dołączyć do ABSL?

Wystarczy kilka kroków:

01.

Pobierz i uzupełnij deklarację oraz formularz.

02.

Podpisz lub przekaż oba dokumenty do podpisu osobie upoważnionej do reprezentowania firmy.

03.

Załącz kopię wyciągu z KRS.

04.

Wyślij deklarację, formularz oraz wyciąg z KRS na adres absl@absl.pl. Możesz przesłać również logotyp swojej firmy.

05.

Gdy aplikacja zostanie pomyślnie zweryfikowana, zostanie przesłana do Zarządu oraz Rady Strategicznej ABSL.

06.

Gdy Rada Strategiczna zatwierdzi aplikację, otrzymasz email ze wszystkimi niezbędnymi informacjami kontaktowymi oraz szczegółami dotyczącymi organizacji i członkostwa, jak również notę dotyczącą składki.

Napisz do nas, aby uzyskać więcej informacji na temat procedury przyjęcia w poczet członków ABSL:

Kontakt


Natalia Chodowiec

Administration Coordinator