Rada Przedsiębiorczości


Nasza strona internetowa

Przedsiębiorczości to platforma współdziałania największych organizacji reprezentujących przedsiębiorców i pracodawców. Pierwotnie powołana 17 listopada 2003 roku, została reaktywowana 24 marca 2020 r. w celu ratowania polskiej gospodarki, zagrożonej pandemią.

Członkowie: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego

Z początkiem kwietnia ABSL przejął trzymiesięczną prezydencję w Radzie Przedsiębiorczości. Podczas pierwszego, kwietniowego spotkania Rady omówione zostały priorytetowe działania zarówno na czas prezydencji ABSL, jak i obszary w których z perspektywy organizacji wchodzących w skład Rady niezbędne są zmiany systemowe.

Naszym celem jako Rady Przedsiębiorczości jest czynny udział w pracach nad tworzonymi przez Rząd rozwiązaniami ze szczególnym uwzględnieniem tych wzmacniających odporność gospodarczą, zapewniających wsparcie dla sektorów najbardziej odczuwający skutki pandemii oraz zwiększających atrakcyjność Polski jako lokalizacji do inwestycji.

Nasze priorytety

Reaktywne

I. Opiniowanie najważniejszych programów tj. KPO, Nowy Ład, Nowa Polityka Przemysłowa, Tarcza Prawna

II. Wprowadzane obostrzenia i ich wpływ na poszczególne sektory gospodarki

III. Promowanie efektywnych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia


Proaktywnie:

I. Gospodarka atrakcyjna dla przedsiębiorców/inwestorów

 • Zapewnienie stabilności otoczenia prawnego w Polsce – aktywne kształtowanie rozwiązań, które mają znaleźć się w Tarczy
  Prawnej
 • Zwiększenie przewidywalności w obszarze podatków i danin oraz uproszczenie rozwiązań fiskalnych – przegląd propozycji rządu
  pod względem antyinwestycyjnym
 • Zdefiniowanie kierunków zmian systemu ubezpieczeń społecznych
 • Wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia do zwiększania prywatnych inwestycji
 • Promowanie mechanizmów wspierających inwestycje w obszarach ESG (Environment, Social, Governance) ABSL: e-administracja, inwestor strategiczny, podatki sektorowe
 • Polityka Energetyczna
 • Gospodarka 4.0
 • Budowanie odporności gospodarki


II. Kapitał ludzki

 • Reforma systemu edukacji w tym wypracowanie modeli współpracy biznesu i instytucji edukacyjnych zapewniających kompetencje przyszłości
 • Wzrost aktywności zawodowej i przedłużanie obecności na rynku pracy poprzez reskilling i upskiling
 • Usankcjonowanie elastycznych form pracy
 • Wdrożenie rozwiązań ułatwiających pozyskiwanie pracowników z zagranicy (mobilność międzynarodowa) – promocja Polski jako miejsca do rozwoju kariery zawodowej w szeregu branż


APELE RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 


Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie kryzysu energetycznego

Apel Rady Przedsiębiorczości o odrzucenie projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim

Apel Rady Przedsiębiorczości i Polsko-Ukraińskiej Rady Gospodarczej dotyczący pomocy Ukrainie

Oświadczenie Rady Przedsiębiorczości: Bezczynność KRRiT w sprawie TVN7 uderza w nas wszystkich

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie dynamizowania inflacji przez administrację

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19

Rada Przedsiębiorczości Apeluje o odroczenie wejścia w życie Polskiego Ładu do 2023 r.

List otwarty Rady Przedsiębiorczości do Prezydenta RP Andrzeja dudy w sprawie zawetowania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

Apel Rady Przedsiębiorczości do prezydenta Andrzeja Dudy o wywiązanie się z obietnicy i odrzucenie ustawy nazywanej Lex TVN

List otwarty do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek i Szefów Klubów Parlamentarnych w sprawie walki z pandemią

Apel Rady Przedsiębiorczości do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy podatkowej do Polskiego Ładu

Apel do Premiera Mateusza Morawieckiego o wycofanie wniosku z Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności Traktatu Unii Europejskiej z Konstytucją RP

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości wobec kolejnej wersji projektu ustawy podatkowej do Polskiego Ładu

Rada Przedsiębiorczości apeluje o niezwłoczne przyjęcie przepisów umożliwiających ochronę przed lockdownem

Apel o podjęcie działań w sprawie Narodowego Programu Szczepień

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości ws. Lex TVN

Stanowisko ws. Polskiego Ładu

Apel ws. Krajowego Planu Odbudowy

Komunikat Rady Przedsiębiorczości ws. ogłoszonych konsultacji "Polskiego Ładu" z przedsiębiorcami

Apel w zw. z organizacją prac UOKiK w okresie pandemii Covid-19

Uwagi do Polityki Energetycznej Polski 2040

Apel ws. znoszenia obostrzeń

Rekomendacje Rady Przedsiębiorczości ws. tworzenia warunków dla polskich przedsiębiorstw w drodze do Gospodarki 4.0

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości ws. Polskiego Funduszu Rozwoju

Uwagi Rady Przedsiębiorczości do Krajowego Planu Odbudowy

Apel ws. Krajowego Planu Odbudowy

Apel ws. sektora bankowego

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości ws. Europejskiej Dyrektywy Restrukturyzacyjnej

Apel ws. regulacji pracy zdalnej

Apel ws. podatku od reklam 

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości ws. restrykcji

Apel ws. szczepionek przeciw Covid-19

Apel ws. podatku od instytucji finansowych

Apel przeciw odrzuceniu budżetu UE

Apel ws. konfiskaty prewencyjnej

Ratujmy miejsca pracy

Apel do kandydatów na urząd Prezydenta RP

Apel ws. prawa własności

Reaktywacja Rady Przedsiębiorczości

Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie braku poszanowania przez rząd, w okresie przedwyborczym, konstytucyjnych zasad przyjmowania aktów prawnych

Apel Rady Przedsiębiorczości do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ugrupowań politycznych formujących nowy rząd

Stanowisko Rady Przedsiebiorczości dot. projektu ustawy o sygnalistach