Rada Przedsiębiorczości


Nasza strona internetowa

Przedsiębiorczości to platforma współdziałania największych organizacji reprezentujących przedsiębiorców i pracodawców. Pierwotnie powołana 17 listopada 2003 roku, została reaktywowana 24 marca 2020 r. w celu ratowania polskiej gospodarki, zagrożonej pandemią.

Członkowie: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego

Z początkiem kwietnia ABSL przejął trzymiesięczną prezydencję w Radzie Przedsiębiorczości. Podczas pierwszego, kwietniowego spotkania Rady omówione zostały priorytetowe działania zarówno na czas prezydencji ABSL, jak i obszary w których z perspektywy organizacji wchodzących w skład Rady niezbędne są zmiany systemowe.

Naszym celem jako Rady Przedsiębiorczości jest czynny udział w pracach nad tworzonymi przez Rząd rozwiązaniami ze szczególnym uwzględnieniem tych wzmacniających odporność gospodarczą, zapewniających wsparcie dla sektorów najbardziej odczuwający skutki pandemii oraz zwiększających atrakcyjność Polski jako lokalizacji do inwestycji.

Nasze priorytety

Reaktywne

I. Opiniowanie najważniejszych programów tj. KPO, Nowy Ład, Nowa Polityka Przemysłowa, Tarcza Prawna

II. Wprowadzane obostrzenia i ich wpływ na poszczególne sektory gospodarki

III. Promowanie efektywnych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia


Proaktywnie:

I. Gospodarka atrakcyjna dla przedsiębiorców/inwestorów

 • Zapewnienie stabilności otoczenia prawnego w Polsce – aktywne kształtowanie rozwiązań, które mają znaleźć się w Tarczy
  Prawnej
 • Zwiększenie przewidywalności w obszarze podatków i danin oraz uproszczenie rozwiązań fiskalnych – przegląd propozycji rządu
  pod względem antyinwestycyjnym
 • Zdefiniowanie kierunków zmian systemu ubezpieczeń społecznych
 • Wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia do zwiększania prywatnych inwestycji
 • Promowanie mechanizmów wspierających inwestycje w obszarach ESG (Environment, Social, Governance) ABSL: e-administracja, inwestor strategiczny, podatki sektorowe
 • Polityka Energetyczna
 • Gospodarka 4.0
 • Budowanie odporności gospodarki


II. Kapitał ludzki

 • Reforma systemu edukacji w tym wypracowanie modeli współpracy biznesu i instytucji edukacyjnych zapewniających kompetencje przyszłości
 • Wzrost aktywności zawodowej i przedłużanie obecności na rynku pracy poprzez reskilling i upskiling
 • Usankcjonowanie elastycznych form pracy
 • Wdrożenie rozwiązań ułatwiających pozyskiwanie pracowników z zagranicy (mobilność międzynarodowa) – promocja Polski jako miejsca do rozwoju kariery zawodowej w szeregu branż