LATEST
search
Sektor usług biznesowych z Deklaracją Różnorodności i Włączania

Sektor usług biznesowych z Deklaracją Różnorodności i Włączania

Pracodawcy oraz organizacje zrzeszone w Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) deklarują, że we wszystkich swoich działaniach kierują się lub będą się kierować zasadą równego traktowania w miejscu pracy, ze względu na narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, rasę, religię, tożsamość płciową, wiek, wyznanie, formę zatrudnienia, a także inne przesłanki narażone na zachowania wykluczające.

Unlocking Tech Teams in the Remote World

Unlocking Tech Teams in the Remote World

During COVID-19 most Tech Teams have been working fully or partially remote. Specialists spend three times less time working with their managers and teams than before. 75% of enterprises expect Tech Talent shortages to affect their business in the future , however almost 40% of HR leaders are not aware of the abilities their employees possess . Key to success is the recognition and measurement of specialists’ skillsets which, coupled together with solid data and the use of modern tools for talent management, can bring about good understanding of your teams as well as flexibility in both augmentation and the scaling down of required resources.

We begin a #WorkingTogether month!

We begin a #WorkingTogether month!

We are extremely excited for the upcoming weeks and for every activity that we are planning. We are foreseeing a fruitful month where diversity and inclusion will be celebrated in many different ways, and the activities will only be able to come to life thanks to your participation and engagement. We are counting on you, let’s begin the month with a colorful start filled with contagious energies and wide smiles!


Dla mediów:

Kontakt dla mediów

Kontakt


ZESPÓŁ PR

Zapisz się na newsletter
i bądź na bieżąco!

Wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres email, aby otrzymywać najświeższe informacje na temat sektora, naszych wydarzeń oraz inicjatyw.