Raporty

Jedyne tak kompleksowe analizy sektora usług dla biznesu w Polsce

Dowiedz się więcej o trendach w branży, zdobądź dane dotyczące zatrudnienia, typu usług, krajów pochodzenia kapitału i kierunkach rozwoju.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce

w liczbach

400 300

Całkowite zatrudnienie w centrach usług, w tym 338 000 osób w centrach zagranicznych (82,6%) i ok. 70 000 osób w centrach polskich.

1714

Całkowita liczba centrów usług BPO, SSC/GBS, IT, R&D w Polsce, z czego 72% należy do inwestorów zagranicznych

154 600

Liczba nowych miejsc pracy od 2016 r.

432 000

Prognozowane zatrudnienie w sektorze w 2023

$ 26,4 mld USD

Szacunkowa wartość eksportu nowoczesnych usług biznesowych w 2021 r.

4,4%B

Udział sektora w PKB


Interesuje Cię nawiązanie współpracy z ABSL?

Paweł Panczyj

Kontakt


Paweł Panczyj

Managing Director

Strategy & Partnerships