Raporty

Jedyne tak kompleksowe analizy sektora usług dla biznesu w Polsce

Dowiedz się więcej o trendach w branży, zdobądź dane dotyczące zatrudnienia, typu usług, krajów pochodzenia kapitału i kierunkach rozwoju.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce

w liczbach

435 300

Całkowite zatrudnienie w centrach usług biznesowych w Polsce

1803

Całkowita liczba centrów usług BPO, SSC/GBS, IT, R&D w Polsce.

100 000

Liczba nowych miejsc pracy od 2019 roku

465 000

Prognozowane zatrudnienie w sektorze w 2024

$ 30.0 mld USD

Szacunkowa wartość eksportu usług biznesowych  opartych na wiedzy w 2022 roku

4,5%

Udział sektora w PKB


Interesuje Cię nawiązanie współpracy z ABSL?

Paweł Panczyj

Kontakt


Paweł Panczyj

Managing Director

Strategy & Partnerships