Raporty ABSL

"Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019" -

Najnowsza edycja dorocznego raportu ABSL analizującego stan sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w ostatnim roku.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce

w liczbach

307,000

Całkowite zatrudnienie w centrach usług,
w tym 247 tys. osób w centrach zagranicznych (80%)
i 60 tys. osób w centrach polskich (20%).

900+

Liczba firm-inwestorów posiadających
swoje centra usług w Polsce
(z czego 70% to inwestorzy zagraniczni).

86

Liczba inwestorów z listy
Fortune Global 500
posiadających w Polsce centra usług.

85 nowych miejsc pracy dziennie

Średnia liczba nowopowstających miejsc pracy generowanych dziennie w centrach BPO, SSC/GBS, IT, R&D    w Polsce w okresie od końca I kw. 2016 r. do końca I kw. 2019 r.


Zmiany zatrudnienia

w centrach usług w Polsce od I kw. 2016 r.

Struktura zatrudnienia w centrach usług w Polsce

w podziale na typ centrum (wg dominującego profilu działalności) i na miejsce siedziby centrali firmy macierzystejJob growth in the sector

By business services location maturity in Poland


The number of new new jobs in the period from Q1 2016 to Q1 2018 (in thousands) Job growth in the period from Q1 2016 to Q1 2018 Number of new jobs in the period from Q1 2017 to Q1 2018 (in thousands) Job growth in the period from Q1 2017 to Q1 2018
Tier 1
Kraków, Warsaw, Wrocław
35.9 29% 18.4 13%
Tier 2
Tri-City, Katowice Agglomeration, Łódź, Poznań
20.1 34% 10.6 15%
Tier 3
Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów, Szczecin
5.4 29% 3.1 14%
Tier 4
Other business services locations
3.6 34% 1.3 10%

Interesuje Cię nawiązanie współpracy z ABSL?

Paweł Panczyj

Kontakt


Paweł Panczyj

Strategy & Business

Development Director