Raporty ABSL

"Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2020" -

Najnowsza, 11. edycja dorocznego raportu ABSL analizującego stan sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w ostatnim roku.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce

w liczbach

338 000

Całkowite zatrudnienie w centrach usług, w tym 276 tysięcy osób w centrach zagranicznych (82%) i 62 tysiące osób w centrach polskich (18%).

1500+

Całkowita liczba centrów usług BPO, SSC/GBS, IT, R&D w Polsce, z czego 66% należy do inwestorów zagranicznych

85

Liczba nowych miejsc pracy tworzonych dziennie w sektorze w roku 2019

608 000

Liczba miejsc pracy wygenerowanych przez sektor nowoczesnych usług biznesowych (z uwzględnieniem mnożnika 1,8)

$ 19,8 mld USD

Szacunkowa wartość eksportu nowoczesnych usług biznesowych ogółem w 2019 roku (ABSL BI)

3,0 – 3,5% PKB

Sektor odpowiada za 3,0-3,5% PKB Polski


Zmiany zatrudnienia

w centrach usług w Polsce od I kw. 2016 r.

Struktura pochodzenia oraz zatrudnienia centrów usług w Polsce

w podziale na miejsce siedziby centrali firmy macierzystej970

Liczba firm-inwestorów posiadających centra usług w Polsce (w tym 71% to inwestorzy zagraniczni)

95

Liczba inwestorów z listy Fortune Global 500 posiadających w Polsce centra usług

Jak globalne spowolnienie gospodarki wpłynie na aktywność centrów w Polsce. Kierunek antycypowanej realokacji (% wskazań)

Interesuje Cię nawiązanie współpracy z ABSL?

Paweł Panczyj

Kontakt


Paweł Panczyj

Managing Director

Strategy & Partnerships