Kim jesteśmy?

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) jest wiodącą organizacją reprezentującą sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.

Zrzeszamy 250 największych firm, wyznaczamy standardy i kierunki rozwoju branży, w której zatrudnionych jest już ponad 435 000 osób. 

Misją ABSL jest rozwój potencjału sektora nowoczesnych usług dla biznesu oraz tworzenie warunków dla jego stałego wzrostu w Polsce. Naszym celem jest budowanie konkurencyjnej i zrównoważonej gospodarki, która tworzy nowe, wartościowe miejsca pracy, wspieranie odpowiedzialnego rozwoju biznesu i inwestycji, a także dzielenie się wiedzą, pobudzanie innowacji, wysokiej jakości edukacji, oraz zaangażowanie w legislację i komunikację. Stawiamy także na szerzenie wiedzy o sektorze w społeczeństwie.

Nasze cztery główne priorytety to: Regionalne Przedstawicielstwa i Zespoły Tematyczne, Legislacja, Talenty i Komunikacja.

We współpracy z przedstawicielami rządu, instytucjami publicznymi oraz władzami lokalnymi i samorządowymi zabiegamy o legislacje zapewniające stabilne warunki dla rozwoju biznesu oraz konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną Polski. Wraz z uczelniami wyższymi oraz firmami członkowskimi działamy na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób wkraczających na rynek pracy oraz dostępności kapitału ludzkiego. 

ABSL jest zaufanym partnerem kilkuset firm z różnych sektorów, zarówno globalnych graczy inwestujących w kraju, jak i polskich firm.

Od ponad 10 lat budujemy kompetencje ekspertów, know-how i relacje z decydentami, dzięki czemu możemy skutecznie działać. Zabiegamy o lepsze dla rozwoju biznesu prawo w parlamencie i rządzie. Nasi eksperci i przedstawiciele uczestniczą w pracach legislacyjnych komisji sejmowych i senackich. Naszą siłą jest szeroka wiedza makroekonomiczna i sektorowa oraz zaangażowanie w projekty społeczne. Zapewniamy opinie prawne, negocjujemy rozwiązania przyjazne dla biznesu w prawie sektorowym, prawie pracy i prawie gospodarczym, monitorujemy zmiany regulacyjne i identyfikujemy bariery dla przedsiębiorczości.

ABSL reprezentuje centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO) oraz centra badawczo-rozwojowe (Research&Development, R&D). Wśród naszych członków znajdują się takie firmy, jak Accenture, Amazon, Arvato, Capgemini, Carlsberg, Goldman Sachs, Google, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Infosys, Kimberly Clark, Luxoft, MAN, Procter&Gamble, PwC, Shell, Toyota, czy UBS.

 Nasi członkowie    Statut 

Sprawdź kalendarz naszych wydarzeń

Każdego roku ABSL organizuje ponad 100 spotkań, szkoleń i warsztatów ukierunkowanych na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy firmami, wzajemne inspirowanie się oraz budowanie relacji z innymi przedstawicielami sektora oraz reprezentantami organizacji i instytucji publicznych. 

Nasze wydarzenia adresują szeroki zakres tematów, istotnych dla branży nowoczesnych usług biznesowych: od sesji dedykowanych wymianie know-how z konkretnych dziedzin po światowe trendy gospodarcze i rynkowe prezentowane podczas dorocznej konferencji ABSL gromadzącej za każdym razem ponad 1000 uczestników z całego świata.

Zobacz wszystkie


Nasze raporty 

Publikacje ABSL stanowią najbardziej cenione źródło wiedzy o sektorze i kierunkach jego rozwoju.

Opracowania ABSL szczegółowo charakteryzują branżę zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak również regionalnym i są szeroko wykorzystywane przez firmy członkowskie, samorządy, dziennikarzy oraz potencjalnych inwestorów. Dla tych ostatnich raport ABSL głównym źródłem wiedzy o klimacie inwestycyjnym Polski, w oparciu o które planują lokowanie swojej działalności w naszym kraju.

Zobacz wszystkie raporty
Chaptery, Kluby

i Społeczności ABSL

Lokalne i ogólnokrajowe społeczności ABSL stanowią trzon naszej organizacji i stwarzają firmom członkowskim możliwość nawiązywania kontaktów, dzielenia się wiedzą oraz realizacji wspólnych projektów i inicjatyw. 

 

Chaptery ABSL to społeczności firm członkowskich z danego regionu kraju. Zarządzane są przez lokalnych przedstawicieli firm członkowskich ABSL, mają autonomię w zakresie ustalania swojego programu działania jak również modelu zarządzania, lecz zawsze mogą liczyć na wsparcie zespołu, Zarządu i Partnerów ABSL. 

 

Kluby ABSL działają ogólnokrajowo i skupiają profesjonalistów z różnych dziedzin, którzy regularnie spotykają się w celu omówienia najważniejszych zagadnień i trendów z branży, dzielą się najlepszymi praktykami oraz planują wspólne inicjatywy. Kluby odzwierciedlają trzy kluczowe obszary rozwoju sektora: HR, Technologie i BFSI (bankowość, usługi finansowe oraz ubezpieczenia). 

 

W ramach chapterów ABSL działają również grupy tematyczne ABSL zrzeszające pracowników firm członkowskich szczególnie zainteresowanych konkretnymi zagadnieniami takimi jak np. Edukacja, Automatyzacja czy Finanse i Księgowość. Członkowie grupy samodzielnie określają zasady działania swojej społeczności oraz agendę kolejnych spotkań, a głównym powodem jej utworzenia jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz budowanie sieci kontaktów pomiędzy profesjonalistami/praktykami z danej dziedziny. 

 Więcej ABSL International

ABSL w Europie tworzy dziś sieć siostrzanych organizacji działających w Polsce, Albanii, Czechach, Rumunii, Bośni i Hercegowinie, Węgrzech, Mołdawii, na Łotwie oraz w DACH (Austrii, Niemiec i Szwajcarii. Celem międzynarodowej współpracy ABSL jest inspirowanie społeczności firm z sektora do ciągłego dążenia do doskonałości, a tym samym do dalszego wzrostu i wzmocnienia pozycji sektora w regionie.

Dynamicznie rozwijający się sektor nowoczesnych usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej zatrudnia już ponad 800 000 osób. Dzięki intensywnej współpracy międzynarodowej możemy uczyć się i korzystać z doświadczenia firm w całym regionie, przyspieszając rozwój branży i sprawnie adresując wyzwania przed nią stojące. Jako największa organizacja reprezentująca sektor w regionie, ABSL chce promować innowacyjne firmy oraz wspierać nowe inwestycje, które pozwalają całej branży rozwijać się na zupełnie nowym poziomie.


Więcej


ABSL

Chcesz dołączyć do ABSL?

Dowiedz się jak i pobierz dokumenty

Dołącz