Wspólny cel uwzględniający różnorodność


O otwartości na drugiego człowieka, odpowiedzialności, łączeniu miejsc i ludzi oraz wspieraniu rozwoju biznesu rozmawiamy z Maciejem Wąskiem, członkiem zarządu ISS Hub Warsaw oraz CEO dla regionu obejmującego Polskę i Kraje Bałtyckie.

Podczas ABSL Appreciation Gala miał Pan przyjemność wręczyć nagrodę w kategorii Social Impact Leaders Profesorowi Adamowi Bodnarowi. Wiem, że wartości, którymi kieruje się Pan profesor, są bliskie tym wyznawanym w firmie ISS. Co jest najważniejsze w waszej codziennej pracy? 

Bardzo szanuję Profesora Adama Bodnara i wartości, którymi się kieruje. Było mi niezmiernie miło wręczyć nagrodę w kategorii Social Impact Leaders, ponieważ podobnie jak Pan Profesor, w naszej organizacji cenimy przede wszystkim otwartość na drugiego człowieka. Jesteśmy pracodawcą globalnym, zatrudniającym ludzi z różnych krajów, wywodzących się z różnych kultur, wyznań, o różnych poglądach politycznych i właśnie te różnice stanowią o fundamencie naszej firmy; one ją budują, a nie dzielą.

Wyróżnia nas także odpowiedzialność za wykonywane usługi. Bez względu na to, czy obsługujemy centra usług wspólnych, banki, firmy IT, producentów leków czy żywności, szpitale czy lotniska, zawsze naszym celem i priorytetem jest wspieranie rozwoju ich biznesu. Przede wszystkim pomagamy budować przyjazne środowisko pracy i komfortową przestrzeń do zespołowej współpracy. Dbamy o to, by nasz klient mógł zrealizować swoją misję i cele. Jeśli firma, z którą współpracujemy, chce być najbardziej innowacyjną firmą świata, my również podążamy tą ścieżką. Jeśli najważniejsze jest dla niej bezpieczeństwo, to szukamy najbardziej satysfakcjonujących rozwiązań w tym zakresie. Usługa, którą świadczymy, ma być na poziomie pięciogwiazdkowego hotelu, a jej koszty powinny zamknąć się na poziomie kosztów hotelu trzygwiazdkowego. Jest to szczególnie ważne w przypadku świadczenia zintegrowanych usług FM.

Łączymy więc ludzi i miejsca, budując optymalne środowisko pracy. A wszystko dzięki zaangażowanym pracownikom, wysokim standardom i inteligentnym rozwiązaniom.

Na całym świecie ISS zatrudnia około 400 tysięcy pracowników – czy stają się oni częścią danej organizacji, na rzecz której świadczycie usługi? Jak integrujecie zespoły i asymilujecie różne kultury organizacyjne?

Każda odpowiedzialna firma, powinna podejmować niezbędne wysiłki, aby stworzyć bezpieczne i wspierające rozwój środowisko pracy, które będzie korzystnie wpływać na społeczności, w których funkcjonują jej pracownicy. W ISS, każde miejsce pracy traktujemy zatem jak własne, bez względu na to, gdzie świadczymy usługi.

Uczciwość, równość, łączenie różnych grup społecznych, odpowiedzialność, dbałość o środowisko czy integracja z najbliższym otoczeniem to nie są puste słowa. Zawsze dążymy do tworzenia takiej kultury komunikacji i współpracy, w której docenia się i szanuje różnice i indywidualizm. Istotne jest także, aby pracownicy dostrzegali sens swojej pracy i rozumieli, że przekłada się ona na coś większego – wspólny cel – jak chociażby ochrona planety.

No właśnie wiele firm podkreśla, jak ważny w ich działaniu jest obecnie aspekt dbałości o planetę. Jak branża FM, którą Pan reprezentuje, wspiera obszar zrównoważonego rozwoju? 

Zgadza się, coraz więcej firm podejmuje różnego rodzaju działania w trosce o naszą planetę, a firmy działające w sektorze ABSL są liderami tych zmian. Zatem odpowiedzialny partner świadczący usługi w obszarze FM, powinien wspierać firmy w zakresie optymalizacji kosztów utrzymania nieruchomości; co z jednej strony ma oczywiście wymiar ekonomiczny, ale niezwykle istotny jest aspekt środowiskowy. Lepiej docieplony budynek, odpowiednio zaprojektowany system oświetlenia z czujnikami włączającymi i wyłączającymi światło, pozwala na zużycie mniejszej ilości energii. Ponadto, wdrożenie procedur dotyczących sprzątania obiektów pozwala na obniżenie zużycia wody, a stosowanie ekologicznych środków czyszczących eliminuje nadmiar chemicznych odpadów. Innym przykładem, jest rozsądne gospodarowanie flotą samochodów i zmiana aut na elektryczne, co pomaga optymalizować ślad węglowy.

Coraz więcej firm potrafi spojrzeć poza ramy swojej działalności i zadbać o szerszą społeczność. I cieszy mnie to, że coraz częściej presję w tym zakresie wywierają sami pracownicy.

Co jest dla Pana najważniejsze w biznesowych relacjach z partnerami?

Wiarygodność. Muszę wiedzieć, że osoba, która składa określone deklaracje i oświadczenia, zrobi wszystko, by ich dotrzymać. Ważne jest także to, byśmy z partnerami wyznawali podobne wartości, wówczas wiem, że dążymy do tego samego.

Czy pandemia, z którą mierzymy się już od jakiegoś czasu, zaszkodziła firmie?

Wręcz przeciwnie i paradoksalnie staliśmy się dużo ważniejszym partnerem. Dopóki dobrze świadczyliśmy nasze usługi w ‘normalnych’ czasach, to w zasadzie nikt tego nie zauważał. Gdy w pandemii opustoszały biurowce, to właśnie nasi pracownicy zadbali o utrzymanie całej infrastruktury, a obsługiwane przez nas recepcje stały się centrum komunikacji. Okazało się wówczas, jak ważnym jesteśmy partnerem biznesowym. Poradziliśmy sobie bardzo dobrze w tych trudnych czasach.