Idea a realizacja, czyli Diversity & Inclusion oczami pracowników


O zarządzaniu różnorodnością w firmach mówi się często i głośno. Międzynarodowi inwestorzy, ale też coraz więcej polskich firm deklaruje działanie w duchu wartości diversity & inclusion. Pracownicy z różnych środowisk dają odmienne perspektywy i spojrzenia na zagadnienia co sprzyja kreatywnym pomysłom i efektywnym rozwiązaniom. Firmy wspierające różnorodność to nie tylko przyjazne, interesujące środowiska pracy, ale też organizacje o lepszych wynikach.

Jak jednak mówi Rafał Dembe, różnorodności i inkluzywności nie da się wprowadzić w firmie odgórnie – mailem czy dekretem. Dlaczego zatem warto wspierać ten obszar, jakie inicjatywy wybierać i jak przekuć idee i wartości w czyny? Jakie są konsekwencje braku strategii D&I dla firmy? I czego oczekują pracownicy, dla których inkluzywna kultura organizacyjna może stanowić warunek decydujący w procesie wyboru pracodawcy? W ABSL Studio z Rafałem Dembe, współtwórcą sieci wspierającej społeczność LGBT+ – Rainbow Network – w NatWest Group w Polsce, rozmawia Marta Rudowicz.

Podcast jest elementem programu #WorkingTogether promującego wartości sektora usług dla biznesu takie jak różnorodność, otwartość i inkluzywność. Inicjatywy w ramach #WorkingTogether mają na celu pokazanie w w jaki sposób organizacje mogą czerpać z szeroko pojętej różnorodności jako siły napędowej kreatywności i innowacji.

Zapraszamy do studia ABSL!