Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie dynamizowania inflacji przez administrację