LIST OTWARTY RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie zawetowania nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji


Szanowny Panie Prezydencie, 

z uznaniem przyjęliśmy Pańską decyzję o zawetowaniu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, nazywanej Lex TVN. Podejmując taką decyzję, stanął Pan na straży polskiego porządku prawnego oraz polskiej gospodarki. Opowiedział się Pan za ochroną praw nabytych i przeciwko retroaktywności prawa, tym samym popierając zasady, które są fundamentem praworządności i budują zaufanie obywateli do państwa. 

Treść, jak i sposób procedowania ustawy Lex TVN budził niepokój zarówno wśród polskich jak i zagranicznych przedsiębiorców. Pańska decyzja pozwoliła uchronić mocno nadszarpniętą wiarygodność naszego państwa. 2 Cieszymy się, że praworządność i zdrowy rozsądek wzięły górę nad partyjnymi planami, których realizacja skazywałaby Polskę na prawną, gospodarczą i polityczną marginalizację.


Przeczytaj pełną treść listu.