Zmiany w Polskim Ładzie: Rozmowy Rady Przedsiębiorczości z Ministerstwem Finansów i Polskim Funduszem Rozwoju


Członkowie Rady Przedsiębiorczości spotkali się z Arturem Soboniem i Jarosławem Szatańskim z Ministerstwa Finansów oraz Pawłem Borysem reprezentującym Polski Fundusz Rozwoju. Przedmiotem rozmów były zmiany podatkowe w Polskim Ładzie.  

Podczas spotkania omówiono korekty przepisów zakomunikowane przez premiera Morawieckiego. Przedstawiciele MF i PFR zapewnili również, że jeszcze w kwietniu przedstawione zostaną zmiany dotyczące podatku CIT. 

 - Pozytywnie odbieramy to, że rząd planuje dokonać korekty założeń Polskiego Ładu. Rada Przedsiębiorczości apelowała o to zanim jeszcze wszedł on w życie. Na ostateczną ocenę będziemy jednak musieli czekać do momentu powstania ustawy w ostatecznym kształcie, a także zaproponowania zmian w podatku dochodowym od osób prawnych. Apele przedsiębiorców o stabilność systemu podatkowego, jego prostotę i przewidywalność są w obecnej sytuacji tym bardziej uzasadnione – komentuje Wioletta Bobryk, Legal and Compliance Director, ABSL.   

Zmiany w Polskim Ładzie 

Nowe założenia podatkowe Polskiego Ładu wchodzą w życie 1 lipca. Po tym terminie na obniżenie stawki PIT z 17 do 12% mogą liczyć wszyscy podatnicy rozliczający się wg stawki podatkowej. Likwidacji ulegnie także tzw. ulga dla klasy średniej. Ustawodawcy zdecydowali się pozostawić zapisy ustanawiające kwotę wolną od podatku na poziomie 30 tys. zł i próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. 

Szersze zmiany dotyczą przedsiębiorców rozliczających się poza skalą podatkową. W myśl nowych zasad będzie ich dotyczyło:  

  • pomniejszenie dochodu o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności i za osoby współpracujące przy założonym limicie 8 700 zł składek (dotyczy przedsiębiorców rozliczających się wg podatku liniowego), 

  • pomniejszenie przychodu o 50% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu działalności opodatkowanej ryczałtem i za osoby współpracujące (dotyczy przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem), 

  • pomniejszenie podatku płaconego w formie karty podatkowej o kwotę równą 19% zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z prowadzoną działalnością opodatkowaną kartą podatkową.