Stanowisko ABSL w sprawie zmian podatkowych będących częścią Polskiego Ładu


ABSL jest stowarzyszeniem ponad 200 firm świadczących profesjonalne usługi dla biznesu, których kluczowym aktywem jest kapitał ludzki (ponad 350.000 pracowników w Polsce), w tym wysokiej klasy profesjonaliści, inżynierowie, informatycy, pracownicy centrów badawczych specjaliści w różnych dziedzinach nauki i przemysłu, księgowi, prawnicy.

ABSL uważa, że aktywne działania rządu podczas pandemii - wsparcie biznesu, w szczególności wszechstronnej pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz samozatrudnionym pomogły utrzymać potencjał gospodarczy Polski, który dzięki temu może kontynuować dynamiczny wzrost.

Na wstępie ABSL pozytywnie ocenia wielokrotnie postulowaną zmianę podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł dla wszystkich podatników opłacających PIT wg stawek progresywnych, podniesienie drugiego progu podatkowego do 120tys. PLN, ulgi na repatriację oraz dla klasy średniej i prorozwojowych ulg biznesowych tj. ulgi na robotyzację, na wsparcie innowacyjnych pracowników oraz na prototypy.

Jesteśmy jednak przeciwni skokowemu i tak wysokiemu wzrostowi opodatkowania pracowników, samozatrudnionych oraz małych i średnich przedsiębiorców w związku z całkowitym zakazem odliczenia od podatku składki zdrowotnej. Oznaczający znaczące obniżenie dochodów netto dla 57% najwyższej klasy specjalistów w sektorze, który może pogłębić doskwierające już polskiej gospodarce braki tych pracowników na rynku pracy, wywołać presję na wzrost płac, a w rezultacie osłabić sytuację Polski jako konkurencyjnego miejsca lokalizacji wysokiej jakości, innowacyjnych przedsięwzięć oraz centrów badawczo-rozwojowych. Nie zgadzamy się na wprowadzanie tak istotnej reformy podatkowej w tak szybkim czasie, bo dodatkowo prowadzi do ogólnego chaosu legislacyjnego, wprowadza niepewność obrotu gospodarczego i wpływa negatywnie na postrzeganie Polski przez inwestorów. Ponadto, proponowane przepisy w obecnym kształcie budzą liczne wątpliwości, zawierając przepisy niezrozumiałe ze względów językowych oraz sprzeczne z zasadami techniki prawodawczej.

Środowiska biznesowe od lat postulują, iż konieczne jest uproszczenie systemu podatkowo-ubezpieczeniowego, a niestety z żalem stwierdzamy, iż proponowane w Projekcie zmiany prowadziłyby do jego dalszego skomplikowania. Dlatego też postulujemy utworzenie komisji kodyfikacyjnej, na wzór Komisji Ogólnej Prawa Podatkowego, która faktycznie mogłaby przygotować kompleksową reformę podatkową. System podatkowy należy zreformować w trybie rzetelnych, publicznych konsultacji.

Dlatego też apelujemy o wstrzymanie procedowania proponowanych zmian podatkowych i jednocześnie rozpoczęcie prac nad reformą podatkową w trybie gwarantującym przygotowanie dobrej reformy oraz uczciwą i pogłębioną dyskusję.

W niniejszym piśmie ABSL koncentruje się na kwestiach merytorycznych związanych z proponowanymi przepisami, które mają konsekwencje dla sektora nowoczesnych usług biznesowych.

Zobacz nasze stanowisko