Przyszłość finansów: ponad granicami


Badanie AICPA i CIMA Future of Finance 2.0 wskazuje m.in. na rozwój konceptu hybrydowego profesjonalisty, nowe kwestie etyczne i regulacyjne.

Rebecca McCaffry, FCMA, CGMA, 21 września 2023 r:

Jednym z najwyraźniejszych przesłań programu Future of Finance 2.0 jest to, że specjaliści ds. finansów pracują ponad tradycyjnymi granicami funkcjonalnymi, aby tworzyć wartość dla swoich organizacji.

Opisujemy siebie w kategoriach, które mogłyby zadziwić poprzednie pokolenia księgowych: innowatorzy, przedsiębiorcy i architekci. W tradycyjnym definiowaniu naszej roli nie funkcjonowało połączenie "kreatywny" i "księgowy". Dziś jednak zdajemy sobie sprawę, że rozwijanie kreatywności w zespołach finansowych może pomóc nam przełamać bariery.

Księgowi odeszli od swojego tradycyjnego wizerunku - ale czy nasi interesariusze to widzą? Wciąż istnieje dychotomia między naszym wizerunkiem jako dynamicznej, myślącej przyszłościowo profesji a restrykcyjnym postrzeganiem nas przez innych, co stanowi barierę dla postępu.

Partnerstwo w biznesie finansowym to znana koncepcja, która ma na celu przełamanie granic funkcjonalnych. Jednak relacja ta może łatwo powrócić do pasywnego "asystowania" zamiast aktywnego "partnerstwa". Bycie skutecznym partnerem biznesowym w zakresie finansów wymaga nie tylko biegłości w posługiwaniu się technicznym zestawem narzędzi księgowych oraz wiedzy biznesowej, ale także zaufania do bardziej miękkich umiejętności komunikacji, negocjacji i empatii.

Specjaliści hybrydowi - liderzy, którzy rozszerzyli swoje kompetencje finansowe o HR, IT, dane lub obowiązki operacyjne - również zaczęli kwestionować granice zawodowe. Awans i rozwój kariery nie są już ukierunkowane wyłącznie na zdobycie stanowiska dyrektora finansowego. Członkowie AICPA i CIMA pełnią szeroki zakres ról kierowniczych.

W dzisiejszym świecie z rosnącą rolą sztucznej inteligencji często pojawia się pytanie o granice etyczne. Istniejąca etyka AI jest ściśle powiązana z bardziej ogólną etyką biznesu. Biorąc jednak pod uwagę ogromny potencjalny wpływ sztucznej inteligencji na ludzi, rozszerzenie tego zakresu etycznego wydaje się właściwe. Zawód (bardzo bliskiej) przyszłości będzie musiał poważnie rozważyć kwestie społeczne i moralne, odkładając na bok skupienie się na konkurencji biznesowej na rzecz podejścia opartego na współpracy i dbałości o dobro wspólne.

Z naszych badań wynika, że praca specjalistów ds. finansów zaczyna przekraczać granice organizacyjne, dążąc do lepszego zrozumienia, w jaki sposób operacje biznesowe mogą na przykład wpływać na kwestie klimatyczne czy społeczeństwa. Aby skutecznie to zrozumieć, musimy przyjąć szersze podejście - koncentrując się na branżach, regionach i krajach, a nie na poszczególnych firmach.

Kate Raworth w swojej książce Doughnut Economics z 2017 roku idzie o krok dalej, ostrzegając przed przekroczeniem granic planetarnych (ekologicznych granic Ziemi) przy koncentracji na zyskach. Zamiast tego proponuje nowy cel, jakim jest zaspokojenie potrzeb wszystkich w ramach planety. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że finanse będą miały do odegrania pewną rolę, choć zakres tej roli nie jest jeszcze jasny.

Jednym ze sposobów na zajęcie się tym zakresem może być jednak zakwestionowanie granic regulacyjnych - przykładem tego są globalne standardy zrównoważonego rozwoju MSSF S1 i MSSF S2, które zostały wprowadzone w czerwcu. Myślący przyszłościowo księgowi postrzegają te standardy jako punkt wyjścia, a nie łatwy cel lub ćwiczenie zgodności z przepisami.

Być może najważniejszą granicą do przekroczenia jest granica sposobu myślenia. W 2019 r. w naszym dokumencie badawczym "Re-inventing Finance for a Digital World" zaproponowaliśmy przyjęcie "cyfrowego sposobu myślenia", w którym stawiamy czoła złożoności, pracujemy w zwinny i kreatywny sposób oraz wykorzystujemy ciekawość do ciągłego uczenia się. Jest to nadal aktualne. Uwalniając się od naszych tradycyjnych granic zawodowych, rzucamy wyzwanie innym, aby poszerzyli swoje umysły i zmienili swoje postrzeganie nas. Wykraczając poza nasze bezpieczne, znane podstawowe obowiązki, przekroczymy te granice.

- Rebecca McCaffry, FCMA, CGMA, jest zastępcą dyrektora technicznego ds. badań i rozwoju rachunkowości zarządczej w AICPA i CIMA, razem jako Stowarzyszenie Międzynarodowych Certyfikowanych Księgowych Zawodowych. Obecnie kieruje programem badawczym AICPA & CIMA Future of Finance 2.0, który bada przyszły stan zawodu finansisty i jego szerszego ekosystemu, definiując podstawowe umiejętności, kompetencje i wiedzę. 

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod adresem mailowym FutureofFinance@aicpa-cima.com. Aby skomentować ten artykuł lub podzielić się pomysłami na inne artykuły zapraszamy do kontaktu z Oliverem Rowe pod adresem Oliver.Rowe@aicpa-cima.com.