Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami Rady Przedsiębiorczości.


Podatki, jakość i efektywność zarządzania gospodarką oraz wsparcie przedsiębiorczości to tematy piątkowego spotkania Premiera z przedstawicielami dziewięciu największych organizacji zrzeszających przedsiębiorców. To pierwsze z serii spotkań z Radą Przedsiębiorczości, mające na celu wypracowanie rozwiązań na rzecz wzmacniania odporności polskiej gospodarki. 

Rada Przedsiębiorczości przedstawiła Premierowi propozycje rozwiązań obejmujących działania redukujące podatność i wrażliwość gospodarki na szoki przy jednoczesnej promocji rozwiązań zwiększających zdolności dostosowawcze systemu. Omawiano także działania łagodzące skutki potencjalnych zagrożeń oraz rozwiązań instytucjonalnych i regulacyjnych zapewniających stabilność gospodarki.

"Dzisiejsze spotkanie to krok na drodze do wypracowania rozwiązań pomiędzy biznesem a rządem. Liczymy, że każde kolejne spotkanie będzie zbliżało nas do osiągnięcia tego celu. Budowa odporności polskiej gospodarki jest wspólnym priorytetem. Zdaniem przedsiębiorców kluczowe jest jednak zwiększenie przewidywalności prawa, wdrażanie rozwiązań systemowych przyspieszających rozwój technologiczny, w tym digitalizację i cyberbezpieczeństwo oraz uelastycznienie rynku pracy." - mówi Jacek Levernes, Prezes Honorowy ABSL.

"Odbudowa, wzmocnienie i odporność polskiej gospodarki to rzecz, która nam wszystkim leży na sercu" - mówi Premier Mateusz Morawiecki.