Prekursorzy polityki D&I w biznesie


W miejscu pracy mamy w coraz większym stopniu do czynienia z różnymi pokoleniami pracowników, w tym z młodszymi osobami, które wchodzą na rynek. Nowe zespoły są nie tylko coraz bardziej zróżnicowane pod kątem wieku, płci, pochodzenia czy orientacji, ale też bardziej świadome społecznie. To stawia przed pracodawcą nowe wyzwania –a tylko te firmy, które konsekwentnie wdrożą zasady różnorodności i integracji uzyskają przewagę w wyścigu o najlepszych pracowników.


Jeśli jest jedna rzecz, której możemy się nauczyć na podstawie ostatnich kilku lat, to fakt, że świat szybko się zmienia, a biznes musi zmieniać się wraz z nim. Większość pracodawców na całym świecie zdaje sobie sprawę, że millenialsi i pokolenie Z mają grają w zupełnie inną grę w porównaniu do pokolenia wyżu demograficznego i pokolenia X. O wiele częściej nie są zainteresowani pracą w firmach, które nie działają z zgodzie z ich kodeksem moralnym i emocjonalnym lub decydują się z takich organizacji odejść. Oznacza to, że firmy, które nie reagują – lub reagują zbyt wolno – na zmiany pokoleniowe i w oczekiwaniach pracowników, będą mierzyć się z długoterminowym niedoborem talentów. Będzie to szczególnie odczuwalnie po przejściu na emeryturę starszych pracowników.


Firmy dbające o różnorodność mają przewagę na rynku pracy

 

Celem ISS jest dbanie o poczucie przynależności. Zrównoważony rozwój społeczny jest ważną częścią strategii firmy od wielu lat, tym bardziej, że jest to istotny element w procesie pozyskania i zatrzymania talentów. Według badań, społeczność LGBTQIA+ będzie w przyszłości stanowić prawie 25% siły roboczej, a firmy potrafiące integrować różne grupy w ramach organizacji będą miały wyraźną przewagę w rekrutacji właśnie pracowników LGBTQ+ (i szerszy dostęp do puli potencjalnych pracowników niż firmy nie respektujące zasad D&I). To jasno pokazuje, że organizacje, które już teraz uznają potrzebę większej integracji i dostosowania się do różnych orientacji seksualnych i tożsamości płciowych, będą miały wyraźną przewagę w procesach rekrutacyjnych.


Zmieniający się krajobraz talentów LGBTQIA+

 Również ogólny obraz społeczności LGBTQIA+ ulega znaczącym zmianom, co oznacza, że firmy będą musiały jeszcze bardziej zaangażować się w swoje inicjatywy związane z inkluzywnością, aby zmiany te odpowiednio zaadresować. Coraz częściej widzimy, że seksualność i tożsamość to raczej spektrum niż seria twardych kategoryzacji. Widać to w sposobie, w jaki młodsze pokolenia stawiają nacisk na samoidentyfikację. Na przykład społeczność osób biseksualnych doświadcza najszybszego wzrostu spośród LGBTQIA+, stając się większością - od 22% do 57% wśród młodszych pokoleń. Grupa "Inne", która obejmuje osoby niebinarne, płynne płciowo, aseksualne i panseksualne, jest drugim najszybciej rozwijającym się segmentem, zwiększając się z 3% do 23% wśród pokolenia Z i millenialsów. I odwrotnie, odsetek osób identyfikujących się jako wyłącznie homoseksualne spadł z 62% do 8% w tych młodszych pokoleniach. Jest oczywiste, że LGBTQ+ obejmuje szeroki zakres tożsamości, a przyszłość staje się coraz bardziej zróżnicowana.


Bycie firmą przynależności

ISS jako firma o wielkiej skali ma szansę przyczynić się do wprowadzenia zmian w kwestii inkluzywności dla osób LGBTQIA+. Obecnie ISS zatrudnia ponad 350 000 pracowników na całym świecie. Każdego roku do firmy dołączają osoby reprezentujące 200 różnych narodowości, a w wielu przypadkach ISS pomaga im wyjść z ubóstwa zapewniając pierwszą prawdziwą pracę. Firma wspiera grupy, które często mają trudności ze znalezieniem stałego zatrudnienia, takie jak np. osoby z niepełnosprawnościami czy uchodźcy.


ISS wspiera społeczności LGBTQIA+ poprzez różne inicjatywy:

  • Pride Employee Resource Group: grupa planująca i realizująca liczne projekty integracyjne na całym świecie, obsadzona w całości przez wolontariuszy, przy pełnym wsparciu ISS. Przykłady działań: coroczne kampanie Pride na skalę globalną, szeroka gama webinariów poświęconych integracji, międzynarodowy projekt kolaboracji dający osobom bez dostępu do laptopa możliwość podzielenia się swoimi opiniami na tematy LGBTQIA+. Niedawno ISS podpisała Amsterdamską Deklarację Workplace Pride, w której sformalizowała swoje zaangażowanie w stanie się inkluzywną firmą przynależności.
  • Grupa Sponsorów Wykonawczych: grupa sojuszników LGBTQIA+ na najwyższym szczeblu organizacji, zaangażowana w tworzenie inkluzywnego miejsca pracy.
  • Ambasady LGBTQIA+: wszystkie lokalizacje ISS są oznaczone jako ambasady LGBTQIA+, aby zapewnić pracownikom bezpieczną przestrzeń do bycia sobą, nawet w krajach o mniej sprzyjających przepisach prawnych.
  • Obowiązkowe szkolenia LGBTQIA+: planowane szkolenia z zakresu LGBTQIA+ i inkluzywności dołączą do listy obowiązkowych programów szkoleniowych dla pracowników.


Te inicjatywy są częścią naszego długofalowego planu stworzenia inkluzywnego środowiska, w którym każdy może czuć się bezpiecznie, bez względu na wiek, płeć, tło społeczno-ekonomiczne, kulturowe, etniczne, zdrowie fizyczne i psychiczne, czy orientację seksualną. Zachęcamy wszystkie inne firmy do podjęcia tego samego działania.