Nowy kierunek na Uniwersytecie Łódzkim we współpracy z biznesem „Analityk AML - przeciwdziałanie praniu pieniędzy”


Już niemal jedna piąta wszystkich centrów usług biznesowych w Polsce obsługuje procesy związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML). Realizacja coraz bardziej złożonych procesów i przejmowanie globalnych funkcji AML wymaga coraz większych kompetencji w zakresie analizy danych, oceny ryzyka czy znajomości odpowiednich narzędzi IT. Nowy kierunek studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim został uruchomiony we współpracy
ze Związkiem Liderów Sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (ABSL) oraz firmami takimi jak Euroclear, EY, mBank i Nordea w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynkowe i regulacyjne. Rekrutacja na rok akademicki 2023/24 właśnie się rozpoczęła.

 

Polska jako niekwestionowany lider w Europie w zakresie rozwoju sektora usług biznesowych, w którym obecnie zatrudnionych jest ponad 400 000 osób, staje się miejscem, do którego przenoszone są bardziej zaawansowane procesy, w tym te związane z polityką AML. Wielu ekspertów szacuje, że zapotrzebowanie na tego typu usługi i procesy będzie rosło. Wg danych ABSL, procesy związane z polityką AML są obsługiwane przez coraz większą liczbę podmiotów z centrów usług biznesowych w Polsce – w 2022 roku było to niemal 19%.

 

Nowy kierunek w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy


Program nowego kierunku studiów podyplomowych „Analityk AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy będzie realizowany w formule stacjonarnej lub zdalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego został opracowany we współpracy z praktykami oraz przedstawicielami biznesu z takich firm jak Euroclear, EY, mBank i Nordea w odpowiedzi na obecne potrzeby rynku pracy, w szczególności sektora bankowego. Zgodnie z europejskim i polskim prawem instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, płatnicze czy biura rachunkowe, zobligowane są do wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W Łodzi mamy już ponad 100 centrów usług biznesowych, które będą w coraz większym stopniu zainteresowane pozyskaniem na rynku pracy specjalistów po kierunkach w zakresie AML. Podobnie jak jeszcze liczniejsza pula pracodawców spoza sektora, będą mogli skorzystać na wprowadzeniu takiego kierunku przez naszą uczelnię. Wspólna inicjatywa z ABSL, dzięki zaangażowaniu praktyków
z doświadczeniem bankowym pozwoli studentom zdobyć niezbędne kompetencje do efektywnego działania w środowisku zmieniających się regulacji. To już kolejny kierunek przygotowany przez Uniwersytet Łódzki od początku w ścisłej współpracy z biznesem. Dzięki elastycznej formule kierunek jest ciekawą opcją rozwoju dla osób z całej Polski
– podkreśla prof. Agnieszka Kurczewska, prorektor ds. współpracy z otoczeniem Uniwersytetu Łódzkiego.


Program nowego kierunku podyplomowego na Uniwersytecie Łódzkim obejmuje prawo i ekonomię sektora bankowego, zarządzanie, rachunkowość oraz praktykę funkcjonowania instytucji finansowych. Jedna trzecia zajęć o charakterze praktycznym będzie dotyczyła rozwijaniu zdolności myślenia analitycznego, oceny ryzyka, pracy z dużą ilością danych oraz pozyskiwaniu i analizowaniu informacji z różnych źródeł. Absolwent kierunku będzie mógł podjąć pracę w międzynarodowym środowisku w instytucjach finansowych na stanowisku analityka AML. Jest to funkcja odpowiedzialna za identyfikację i przeciwdziałanie praniu pieniędzy w celu zapobiegania ryzyku reputacyjnemu i finansowemu firmy związanego z działalnością przestępczą.

Obserwujemy, że jednym z najszybciej rozwijających się obszarów w sektorze usług biznesowych jest AML. To nie tylko wymóg prawny, ale również element budowania zaufania i reputacji firmy oraz ochrona jej klientów i udziałowców. Skuteczne procedury kontrolne pomagają zapewnić bezpieczeństwo finansowe organizacji, chroniąc ją przed ryzykiem strat. Ponadto, odpowiedzialne postępowanie w obszarze AML zwiększa atrakcyjność firmy dla klientów i partnerów biznesowych. Dzięki wysokiej jakości pracy naszych analityków coraz więcej krajów decyduje się na korzystanie ze wsparcia centrów i oddziałów, zlokalizowanych w Polsce. Cieszymy się, że w Łodzi uruchomimy kierunek studiów o ogólnopolskim zasięgu, który odpowiada na potrzeby sektora usług, który pozostaje jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki – zaznacza Agnieszka Belowska - Gosławska, wiceprezydent ABSL ds. technologii.

 

Rynek przeciwdziałania praniu pieniędzy

Według danych Future Market Insights, globalna wielkość rynku przeciwdziałania praniu pieniędzy – a więc usług, oprogramowania oraz rozwiązań mających na celu wykrywanie, zapobieganie i zgłaszanie działań związanych z praniem pieniędzy szacowana jest na 3,18 miliarda dolarów w 2023 roku. Prognozy wskazują na dynamiczny wzrost nawet do 16 miliardów dolarów w 2033 roku. Rozwój specjalizacji i wiedzy dotyczących tego zjawiska jest tym istotniejszy, że według danych Biura Narodów Zjednoczonych
ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), od 2 do 5% światowego PKB podlega praniu pieniędzy.

Więcej informacji o studiach: www.aml.uni.lodz.plO ABSL

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych - zrzesza ponad 240 największych światowych firm, reprezentujących sektor, w którym zatrudnionych jest obecnie w Polsce ponad 400 000 osób. 1,7 tys. centrów usług, rozproszonych w ponad 80 lokalizacjach, tworzy prężny sektor wspierający rozwój gospodarczy m. in. dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wdrażanym przez międzynarodowe korporacje. Celem jest budowanie atrakcyjnych i zrównoważonych ekosystemów, które dzięki pozytywnemu zaangażowaniu stworzą nowe miejsca pracy i w sposób odpowiedzialny będą rozwijać inwestycje i biznes w lokalnych społecznościach.


O UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia w centralnej Polsce – niemal 30 000 studentów i ponad 3500 pracowników naukowych i administracyjnych. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu
dziedzinach humanistyki i nauk ścisłych. Współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba studiujących tutaj obcokrajowców, a polscy studenci poznają Europę, Azję, czy wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Partner strategiczny

Partnerzy biznesowi