ABSL w składzie Globalnej Rady ds. Technologii i Usług Biznesowych (GT & BSC)


GT & BSC to sojusz dwunastu międzynarodowych stowarzyszeń reprezentujących sektor technologii i usług biznesowych na Bałkanach, w Bułgarii, Czechach, Egipcie, Indiach, Malezji, na Łotwie, w Niemczech, Polsce, Południowej Afryce, Rosji, Rumunii, Sri Lance, na Ukrainie, w USA i Wielkiej Brytanii. Wspólnie stowarzyszenia te reprezentują interesy ponad 10 000 firm, w tym międzynarodowych, lokalnych firm technologicznych, MŚP i przedsiębiorstw typu start-up.

Po raz pierwszy w historii sektora technologii i usług biznesowych dwanaście najważniejszych globalnych organizacji reprezentujących branżę zjednoczyło się w celu utworzenia Globalnej Rady ds. Technologii i Usług Biznesowych (GT & BSC), aby na arenie międzynarodowej reprezentować sektor. Organizacje reprezentujące zrzeszone firmy w regionach, które są zarówno nabywcami, jak i dostawcami usług, zjednoczyły się, aby razem sprostać wyzwaniom i zmianom spowodowanym przez COVID-19 oraz zaproponować jasną wizję przyszłości tego sektora.

Sektor technologii i usług biznesowych ma strategiczne znaczenie dla światowej gospodarki ze względu na globalny ekosystem składający się z ponad 10 milionów wysoko wykwalifikowanych i utalentowanych pracowników na całym świecie. Jak wskazuje raport ABSL, w Polsce w na koniec I kwartału 2020 roku sektor zatrudniał już 338 000 osób w ponad 1500 centrach (5,2% zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw) . Warto podkreślić, że w 2019 r. centra usług biznesowych tworzyły każdego miesiąca 2550 nowych miejsc pracy, a udział sektora w PKB szacowany był na 3-3,5%. Systematyczny wzrost liczby zatrudnionych przełożył się na rozwój rynku powierzchni biurowych i tym samym Polska oferując 11 mln m kw., stała się największym rynkiem w Europie Środkowej i Wschodniej. Sektor posiada również znaczący pozytywny wkład w globalną gospodarkę i będzie miał ogromny wkład w ożywienie wielu gospodarek regionalnych i narodowych na całym świecie.

Kerry Hallard, prezes założyciel GT & BSC i dyrektor generalna Global Sourcing Association (GSA), powiedziała: „Wszyscy jesteśmy niesamowicie dumni z tego, jak dobrze nasza branża zareagowała na wyzwania, jakie przyniósł COVID-19. Stowarzyszenia i osoby reprezentujące nasz sektor na całym świecie bardzo ciężko pracowały, aby w sposób ciągły zapewnić świadczenie kluczowych usług w naprawdę trudnych i nowych dla wszystkich warunkach, przebudowując i zmieniając procesy biznesowe dosłownie z dnia na dzień.”

Nowo powołana Rada jest głęboko przekonana, że technologia, współpraca i dostęp do globalnej puli talentów będą kluczem do wyprowadzenia światowej gospodarki i poszczególnych państw z obecnego kryzysu. Dzielenie się najlepszymi praktykami, przemyślane przywództwo i współpraca nad nowymi modelami operacyjnymi na arenie światowej przyspieszy ożywienie gospodarcze na całym świecie. „Cieszymy się, że cała nasza branża po raz pierwszy współpracuje globalnie, przyczyniając się do rozwoju regionalnych gospodarek. Wierzymy, że przyniesie to wartość wszystkim naszym członkom, ich klientom i pracownikom na całym świecie. ABSL, z racji swojej międzynarodowej sieci, będzie reprezentował w GT&BCS region CEE. - podkreśla Piotr Dziwok, Prezes ABSL.

W kolejnych krokach Globalna Rada ds. Technologii i Usług Biznesowych planuje przeprowadzenie szerokiego badania w celu lepszego zrozumienia stanu branży i przygotowanie raportu wskazującego kierunki dalszego rozwoju. Jej kolejnym celem jest również zainicjowanie dyskusji ze wszystkimi potencjalnymi interesariuszami, w tym nabywcami i dostawcami usług, rządami i analitykami, mającej na celu stworzenie platformy reprezentującej punkt widzenia sektora oraz wspierającej innowacyjność w sektorze i szerzej w gospodarce.

Zobacz oficjalne nagranie z webinaru GT & BSC