ABSL obejmuje trzymiesięczną prezydencję w Radzie Przedsiębiorczości


Z początkiem kwietnia ABSL przejął trzymiesięczną prezydencję w Radzie Przedsiębiorczości. Podczas pierwszego, kwietniowego spotkania Rady omówione zostały priorytetowe działania zarówno na czas prezydencji ABSL, jak i obszary w których z perspektywy organizacji wchodzących w skład Rady niezbędne są zmiany systemowe.

Naszym celem jako Rady Przedsiębiorczości jest czynny udział w pracach nad tworzonymi przez Rząd rozwiązaniami ze szczególnym uwzględnieniem tych wzmacniających odporność gospodarczą, zapewniających wsparcie dla sektorów najbardziej odczuwający skutki pandemii oraz zwiększających atrakcyjność Polski jako lokalizacji do inwestycji.

Rada Przedsiębiorczości, podobnie jak dotychczas będzie na bieżąco przekazywała informacje o prowadzonych działaniach.