Search for:

Partnerzy

Dowiedz się więcej o partnerach ABSL i ich wartości

Filary aktywności

What we do

ABSL stale pracuje na rozmaitych polach aktywności, by przynosić faktyczne rezultaty ludziom tworzącym Sektor Usług Biznesowych

Thought leadership

Dzięki konferencjom, warsztatom i spotkaniom umożliwiamy stałą wymianę wiedzy i doświadczeń między firmami i interesariuszami sektora.

Public affairs i regulacje

Wsparcie procesu legislacyjnego jest jednym z filarów działalności ABSL. Poprzez stałą pracę doradczą z agendami rządowymi dążymy do stworzenia przyjaznego środowiska inwestycyjnego dla podmiotów otwierających centra w Polsce.

Promocja i rozwój sektora

Pracujemy nad ciągłym doskonaleniem własnych inicjatyw i umacnianiem wizerunku sektora nowoczesnych usług biznesowych pośród wielu grup interesariuszy. Rozwijamy lokalne struktury, nagradzamy osoby i instytucje mające niebagatelny wpływ na rozwój branży, która daje zatrudnienie ponad 200 tysiącom osób w Polsce.

Business intelligence

Nasz dział analityki nieustannie pracuje nad opracowaniem aktualnych danych o kondycji, sile i kierunkach rozwoju sektora. Publikujemy cykliczne raporty, jak i pogłębione analizy uwzględniające szereg aspektów funkcjonowania rynku nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.

Wymiana wiedzy

Jednym z głównych celów ABSL jest zapewnienie ciągłej wymiany wiedzy, doświadczeń i know-how między wszystkimi grupami zaangażowanymi w budowę i rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych.

Koordynacja społeczności

ABSL buduje społeczność osób zaangażowanych w kształtowanie sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce i koordynuje jej działania. Każdą z inicjatyw w naszym portfolio kreujemy z myślą o tym, że biznes to przede wszystkim ludzie i ich wzajemne relacje.

Dołącz do ABSL już dziś

Gotów, by do nas dołączyć?
Dowiedz się więcej o korzyściach i procesie

Znajdziecie nas również w Mindspace - Hala Koszyki.

Dołącz