PAWEŁ PANCZYJ

PAWEŁ PANCZYJ

Członek Zarządu, Dyrektor ds Strategii i RozwojuPaweł Panczyj jest ekspertem sektora nowoczesnych usług biznesowych z wieloletnim doświadczeniem po obu stronach procesu inwestycyjnego.

W latach 2002-2007 ściśle współpracował z Prezydentem Miasta Wrocławia w zakresie wspierania inwestorów otwierających nowe fabryki i centra usług biznesowych. W latach 2008-2012 jako Manager w dziale Doradztwa Biznesowego EY, prowadził negocjacje z inwestorami wybierającymi lokalizacje lub poszukującymi wsparcia we wczesnych fazach projektów. W 2009 roku, wraz z Członkami Założycielami, wspierał tworzenie ABSL, w którego Zarządzie obecnie zasiada. W ciągu ostatnich lat współtworzył osiem lokalnych oddziałów ABSL (chapterów), nadzorował współpracę z partnerami strategicznymi w obszarach kluczowych dla sektora oraz kierował działaniami związanymi z rozwojem organizacji w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Paweł Panczyj wspiera również rozwój międzynarodowych struktur ABSL, który już teraz działa – oprócz Polski – w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Czechach, Węgrzech, Łotwie, Mołdawii, Rumunii oraz regionie DACH (Austria, Niemcy, Szwajcaria).

 

Poznaj nas!