Postulaty firm członkowskich ABSL dotyczące tzw. pakietu osłonowego dla przedsiębiorstw w związku z epidemią COVID-19


Dnia 18 marca 2020 roku, w imieniu firm członkowskich ABSL wystosowaliśmy postulaty do Rządu dotyczące tzw. pakietu osłonowego dla przedsiębiorstw w związku z epidemią COVID-19. Ze swojej strony deklarujemy gotowość do prac i konsultacji nad rozwiązaniami prawnymi i podatkowymi wspierającymi polską gospodarkę w tym trudnym dla wszystkich, w tym też dla przedsiębiorców, czasie.

postulaty 1.png


postulaty 2b.png


postulaty 3.png


postulaty 4.png


postulaty 5.png


postulaty 6.png