Webinar: przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy z Helping Hand i Baker McKenzie/ w j. polskim- What behaviors are viewed by the law as workplace bullying?

- Who may engage in mobbing and who may experience it?

- How to recognize the symptoms indicating that we (or a co-worker) are experiencing mobbing?

Jesteś zainteresowany uczestnictwem w spotkaniu?


Skontaktuj się z nami: