Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców


min1.PNG

min2.PNG