LATEST
search
ABSL takes the lead in the Enterprise Council for the following quarter

ABSL takes the lead in the Enterprise Council for the following quarter

On 1st April ABSL officially took the lead in the Enterprise Council for the following quarter. During our first meeting in April we discussed our priorities pending ABSL presidency and key areas that require system changes. We will actively participate in the work on solutions developed by Polish government, with special focus on measures strengthening business resilience, supporting sectors mostly affected by the pandemic and increasing Poland’s attractiveness as an investment location. Invariably, we will carry all our activities in the following quarter responding to the needs of the business services sector in Poland. As so far, the Enterprise Council will keep all interested parties informed about all activities in progress.

Praca zdalna - postulaty ABSL

Praca zdalna - postulaty ABSL

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) przekazał do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 marca 2021 r., dotyczącego wprowadzenia pracy zdalnej.

Rok przełomowych zmian z perspektywy sektora usług biznesowych

Cyfrowe przyspieszenie, hybrydowa rzeczywistość, open talent economy i rewolucja w korzystaniu z powierzchni biurowych - to niektóre z przełomowych zmian, które z perspektywy sektora nowoczesnych usług biznesowych przekształcają na stałe szeroko rozumiany rynek pracy oraz wymuszają wprowadzenie zmian w zakresie regulacji. ABSL - Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych we współpracy z partnerami - The Adecco Group i firmą Colliers, przygotował raport „Rok przełomowych zmian z perspektywy sektora usług biznesowych. Sektor usług biznesowych wsparciem przy wychodzeniu z kryzysu”, identyfikując najważniejsze kierunki rozwoju gospodarczego.


For the Media:

Media contact

Oliwia Sierżęga

Contact


Oliwia Sierżęga

PR Coordinator

Subscribe to our newsletter
and stay in touch!

Type your name and email address below to get info about the sector, events and our initiatives.