The Adecco Group i ABSL prezentują: Poradnik inkluzywnej rekrutacji


Na całym świecie, więcej niż kiedykolwiek, mówimy obecnie o różnorodności i inkluzywności, zarówno w firmach, jak i w samej rekrutacji. Pewne jest, że obie te wartości nie mogą bez siebie istnieć. Jak wynika z analiz ekspertów The Adecco Group, zespoły tworzone przez osoby z różnych środowisk są kreatywne i skuteczne, a różnorodność pozwala nam uczyć się i poszerzać horyzonty. A to niezbędne dla rozwoju biznesu.

Stawianie na różnorodność i inkluzywność (diversity and inclusion, D&I) może pozwolić nam dzisiaj, bardziej niż przed pandemią koronawirusa, wprowadzić firmy na wyższy poziom. To, czy dla pracodawcy ukierunkowanie na różnorodność jest istotne, dostrzegają również kandydaci na pracowników, a także konsumenci i klienci.

Osoby szukające pracy chętniej wybierają takie miejsca, gdzie będą doceniane za swój potencjał i to, jakie są, a nie jakiego są wyznania, ile mają lat i czy są sprawne.

-D&I to dwie uzupełniające się koncepcje i jedna nie powinna istnieć bez drugiej. Różnorodność sama w sobie nie ma wartości. Bogactwo różnorodności zapewnia dopiero inkluzywność. W mojej ocenie są to dwie podstawowe wartości, które kształtują dzisiejsze firmy i określą zrównoważony rozwój firm jutramówi Pablo Pineda, ambasador Fundacji The Adecco Group w Hiszpanii i pierwsza osoba z zespołem Downa, która została absolwentem szkoły wyższej.

Co tak naprawdę oznacza inkluzywność w kontekście różnorodności? To brak dyskryminacji i faworyzowania, równe traktowanie i wzajemny szacunek. Jak stworzyć różnorodne i włączające środowisko pracy?

-Naszym celem jest zapewnienie równych szans bez względu na przykład na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, orientację seksualną czy przekonania. Organizacje, które tworzą włączające miejsca pracy, gdzie powszechne są akceptacja, zrozumienie i otwartość, mają szansę rosnąć, odkrywać kolejne talenty i rozwijać sięmówi Paula Rejmer, Managing Director Professional Recruitment w The Adecco Group.

Temu procesowi musi towarzyszyć poczucie bezpieczeństwa przy wypowiadaniu opinii czy wyrażaniu emocji. Możliwość bycia sobą i komfortowe samopoczucie – to kluczowe dla pracowników.

-Różnorodność napędza innowacje, kreatywność i zaangażowanie. Dlatego ABSL już od czterech lat w ramach programu Working Together prowadzi działania wzmacniające świadomość na temat znaczenia włączającego, pełnego szacunku i budującego poczucie przynależności środowiska pracy, niezależnie od indywidualnych różnic. Budowanie kultury organizacyjnej rozpoczyna się już w procesie rekrutacji, na pierwszym etapie doświadczenia kandydata. Mając to na uwadze, wspólnie z naszymi partnerami, stworzyliśmy poradnik dobrych praktyk w inkluzywnej rekrutacji – zauważa Janusz Dziurzyński, Przewodniczący Zarządu Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).

Planując inkluzywną rekrutację pracownika nie sposób zapomnieć o aspektach prawnych, które mają istotny wpływ na cały proces.

-Musimy pamiętać o tym, aby przestrzegać reguł równego traktowania kandydatów na pracowników w całym procesie rekrutacyjnym. Warto skupić się przesłankach merytorycznych rekrutacji. Szanujmy różnorodność w miejscu pracy i pamiętajmy, że to pracodawca ma wpływać na kształtowanie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy - doradza Wojciech Zając radca prawny, partner kierujący działem prawa pracy w Kancelarii Prawnej SDZLEGAL SCHINDHELM.

W ślad za tymi dobrymi praktykami, zawsze będzie szedł również rozwój biznesu, a różnorodne i inkluzywne miejsca pracy, będą cieszyły się zaufaniem największego kapitału każdej firmy, czyli… ludzi.


POBIERZ PORADNIK -  PL

DOWNLOAD THE GUIDEBOOK - EN