LATEST
search
The new leadership. What does it mean?

The new leadership. What does it mean?

Pandemic times have changed our reality. Our workplaces, the styles of leadership, and the way we do business have undergone a fundamental reset because of Coronavirus, and the resulting uncertainty that affects many businesses. Now, in this time full of challenges, it is a good time to think about the role of a leader. Read an expert article provided by our Strategic Partner The Adecco Group.

ABSL takes the lead in the Enterprise Council for the following quarter

ABSL takes the lead in the Enterprise Council for the following quarter

On 1st April ABSL officially took the lead in the Enterprise Council for the following quarter. During our first meeting in April we discussed our priorities pending ABSL presidency and key areas that require system changes. We will actively participate in the work on solutions developed by Polish government, with special focus on measures strengthening business resilience, supporting sectors mostly affected by the pandemic and increasing Poland’s attractiveness as an investment location. Invariably, we will carry all our activities in the following quarter responding to the needs of the business services sector in Poland. As so far, the Enterprise Council will keep all interested parties informed about all activities in progress.

Rok przełomowych zmian z perspektywy sektora usług biznesowych

Cyfrowe przyspieszenie, hybrydowa rzeczywistość, open talent economy i rewolucja w korzystaniu z powierzchni biurowych - to niektóre z przełomowych zmian, które z perspektywy sektora nowoczesnych usług biznesowych przekształcają na stałe szeroko rozumiany rynek pracy oraz wymuszają wprowadzenie zmian w zakresie regulacji. ABSL - Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych we współpracy z partnerami - The Adecco Group i firmą Colliers, przygotował raport „Rok przełomowych zmian z perspektywy sektora usług biznesowych. Sektor usług biznesowych wsparciem przy wychodzeniu z kryzysu”, identyfikując najważniejsze kierunki rozwoju gospodarczego.

Katowice in the top five in terms of investment attractiveness

Katowice in the top five in terms of investment attractiveness

According to "Business services sector in Katowice" report, the city of Katowice and Metropolis GZM are one of the five major centers in Poland, where the business services sector is developing dynamically, accounting for 3.0-3.5% of Poland's GDP. Over the last 4 years, an increase in employment of almost 70% has been observed in service centers in Katowice and Metropolis GZM. Experts' forecasts predict that the sector in Katowice will continue its dynamic development.

Hard data or subjective evaluation? Cities' investment attractiveness report.

Hard data or subjective evaluation? Cities' investment attractiveness report.

Najnowszy raport ABSL „Potencjał inwestycyjny polskich miast. Porównanie lokalizacji sektora nowoczesnych usług biznesowych” porównuje atrakcyjność polskich miast dla różnych kategorii centrów nowoczesnych usług biznesowych w zależności od tego jakie pełnią funkcje. Inwestorzy i władze miast otrzymują dodatkowe narzędzie wspierające procesy inwestycyjne. Jest to pierwszy raport uwzgledniający zarówno ranking obiektywny bazujący na twardych danych wskazujących na potencjalną i rzeczywistą atrakcyjność oraz ranking subiektywny opracowany na podstawie ocen menadżerów.


For the Media:

Media contact

Oliwia Sierżęga

Contact


Oliwia Sierżęga

PR Coordinator

Subscribe to our newsletter
and stay in touch!

Type your name and email address below to get info about the sector, events and our initiatives.