Search for:

Aby złożyć wniosek o przyjęcie do ABSL:

  1. Pobierz i wypełnij deklarację oraz kwestionariusz,
  2. Deklarację powinna podpisać osoba uprawniona do reprezentowania firmy,
  3. Dołącz kopię KRS,
  4. Prześlij Deklarację, Kwestionariusz, kopię KRS (jeśli się zgadzasz, także logotyp) na adres absl@absl.pl ,
  5. Gdy Twoja aplikacja zostanie sprawdzona, zostanie przedstawiona Zarządowi oraz Radzie Strategicznej ABSL.
  6. Po zatwierdzeniu przez Zarząd i Radę Strategiczną, otrzymasz mailowe potwierdzenie z wszelkimi ważnymi informacjami n/t ABSL oraz notę członkowską.