Online version / Wersja online

ABSL newsletter

Welcome to the first newsletter of 2017. Below you will find the most important news for the beginning of new year.

Sign up

Highlights
en

ABSL wishes you a very happy New Year!
If you missed it, take a moment to look back at our achievements in 2016 by clicking here.

Registration for ABSL Diamonds still open!
Don’t miss the chance to present your amazing achievements in front of the best of the best in the business services sector. The registration will end on January 31st, 2017.
Read more here.

pl

ABSL życzy Wam szczęśliwego Nowego Roku!
Przypominamy nasze najważniejsze osiągnięcia z 2016 roku - zapraszamy do lektury.

Rejestracja projektów na Diamenty ABSL wciąż trwa!
Nie przegapcie okazji do zaprezentowania swoich osiągnięć przed najlepszymi z najlepszych w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. Proces zgłaszania projektów jest otwarty
do 31 stycznia 2017.
Więcej informacji znajdziecie na stronie.

Upcoming Events
en

The meeting of IT Club will take place in Katowice on January 12th, followed by an informal integration part, including a visit to the Silesian Museum.
Full agenda available here.

ABSL, BNP Paribas Securities Services Poland and Baker McKenzie invite all Members & Affiliates to take part in a conference on law changes in Transfer Prices Policy on March 8th - more info here.

Webinars - see what's coming in 2017:

Visit ABSL Webinars profile page and register today for webinars with our experts, including: legal and tax changes in 2017 and employer branding.
https://abslmeetings.clickmeeting.com

For upcoming meeting of Chapters or Clubs - see our Calendar.

pl

12 stycznia w Katowicach odbędzie się spotkanie IT Clubu, a po nim - nieformalne spotkanie integracyjne, w tym wizyta w Muzeum Śląskim.
Pełna agenda wydarzenia dosępna jest tutaj.

ABSL, BNP Paribas Securities Services Polska oraz Baker McKenzie zapraszają wszystkich Członków i Współpracowników do wzięcia udziału w konferencji poświęconej zmianom prawnym w regulacjach ceny transferowej - więcej informacji znajdziecie tutaj.

Webinary - zobacz, co zaplanowaliśmy na 2017:

Odwiedź stronę profilową Webinarów ABSL i zarejestruj sie już dziś na webinary z naszymi ekspertami, m.in: o zmianach prawno-podatkowych w 2017 roku, czy employer branding.
https://abslmeetings.clickmeeting.com

Informacje o spotkaniach Chapterów i Klubów znajdziesz w naszym kalendarzu.

ABSL Exclusive
en

Baker McKenzie Law Firm, Strategic Partner of ABSL, invites to a business breakfast with a discussion regarding the changes in tax regulations in 2017 and their impact on the companies. The breakfast will take place on January 25th at 9:30AM.
See the full agenda here.

pl

Firma Baker McKenzie, Partner Strategiczny ABSL, zaprasza na śniadanie biznesowe, podczas którego odbędzie się dyskusja na temat zmian w podatkach w 2017 roku i ich wpływie na funkcjonowanie firmy. Śniadanie odbędzie się 25 stycznia o 9:30.
Pełną agendę znajdziecie tutaj.

Get involved
en

ABSL and Accent for Professionals invite you to participate in study on language learning policies in the sector today. The results of the study will launch in March 2017. In addition, respondents will receive an exclusive, free summary of the survey findings and recommendations. Find the survey here.

Join us in our blogging community! We are looking for more people to write with us. If you are interested, contact Michał Woyczyński: michal.woyczynski@absl.pl

pl

ABSL oraz Accent for Professionals zapraszają do udziału w badaniu polityk nauki języków obcych w sektorze. Wyniki badania zostaną przedstawione w marcu 2017 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają ekskluzywny bezpłatny raport z wynikami badań wraz z rekomendacjami. Ankietę znajdziecie tutaj.

Dołącz do naszej społeczności blogowej! Szukamy osób chętnych do pisania z nami. Jeśli jesteście zainteresowani, piszcie do Michała Woyczyńskiego: michal.woyczynski@absl.pl

New members

Welcome aboard!

Elopak SSC
Quad/ Graphics Europe

ASSOCIATION of BUSINESS SERVICE LEADERS in Poland
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

www.absl.pl
absl@absl.pl

To provide your comments or suggestions on the topics, kindly contact: k.sikorska@publicon.pl

You are receive this emailbecause you signed up to our mailing list.
Not interested? Unsubscribe
Want to be up-to-date? Subscribe here

Kliknij, aby się wypisać