Search for:
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych z siedzibą w Warszawie (dalej: ABSL) moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu (imię, nazwisko, adres e-mail, informacja o miejscu pracy lub członkostwie w określonej organizacji) w celu umożliwienia ABSL przesłania na mój adres e-mail kopii raportu pt. „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2017” oraz dla celów prowadzenia przez ABSL statystyki wewnętrznej.

 

  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) drogą elektroniczną na podany w powyższym formularzu adres e-mail, przesyłanych przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (dalej: ABSL) w imieniu własnym oraz w imieniu innych podmiotów na ich zlecenie, w tym informacji o przyszłych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez ABSL.Administratorem danych osobowych jest Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rondo ONZ 1, kod pocztowy: 00-124. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla dostarczenia kopii raportu pt. „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2017”. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (dalej: ABSL) moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu (imię, nazwisko, adres e-mail, informacja o miejscu pracy lub członkostwie w określonej organizacji) w celach marketingowych, w szczególności w celu umożliwienia ABSL przekazywania informacji handlowych na temat przyszłych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez ABSL, a także towarów i usług innych podmiotów, działając na ich zlecenie.