Search for:

Walne Zgromadzenie Członków 2019

 

Drodzy Członkowie ABSL,

W imieniu Rady Strategicznej oraz Zarządu ABSL chciałbym podziękować za Wasz udział w Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbyło się 11 czerwca 2019 r.

Jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować za merytoryczną dyskusję oraz wszystkie uwagi, pomysły i opinie wyrażone podczas tego spotkania. Każda z nich jest dla nas cenna i nad każdą pochylimy się w naszej pracy.

Wasz głos i refleksja na temat działalności i roli ABSL są niezwykle ważne dla dalszego rozwoju organizacji, szczególnie, że jesteśmy w roku jubileuszowym 10-lecia ABSL. Mamy świadomość, że dynamiczna sytuacja gospodarcza stawia wiele nowych wyzwań przed Waszymi organizacjami i jednocześnie widzimy, że następujące obszary działalności ABSL będą miały kluczowe znaczenie dla Waszych organizacji:
– zintensyfikowanie prac w obszarach ważnych dla sektora: limit ZUS, zatrudnianie obcokrajowców, tzw. „test przedsiębiorcy”;
– wsparcie członków w uzyskiwaniu informacji o najnowszych zmianach legislacyjnych dotyczących sektora;
– podejmowanie działań promujących poza Polską rozwój sektora w kraju, a także promocję Polski za granicą, jako kolejną alternatywę do przyciągania talentów do Polski.

W kolejnych miesiącach będziemy nasilać działania w regionach oraz na bieżąco informować Was o naszych działaniach korzystając również z nowowprowadzanych kanałów komunikacyjnych ABSL: nowej strony www oraz platformy Workplace.

Jednocześnie, odpowiadając na Wasze zapytania, udostępniamy materiał prezentowany podczas spotkania oraz protokół Walnego Zgromadzenia z wynikami głosowania.

Z poważaniem
Piotr Dziwok
Prezes ABSL

 

Materiały uzupełniające są zabezpieczone hasłem, które udostępniamy po wysłaniu prośby na skrzynkę mailową general.assembly@absl.pl.