STANISŁAW MAZUR

STANISŁAW MAZUR

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor  na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie  Specjalizuje się w polityce publicznej, administracji publicznej i zarządzaniu publicznym Od ponad dwudziestu lat pełnię funkcje związane z zarządzaniem instytucjami akademickimi o różnym charakterze W latach 2017-2019 kierował projektem „Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego”, w którym uczestniczyły wszystkie polskie publiczne uczelnie ekonomiczne

Członkowie


Poznaj nas!