Michał Wierzbowski, Orange Polska

Michał Wierzbowski, Orange Polska

SSC DIRECTORMichał Wierzbowski jest związany z sektorem SSC/BPO od ponad 16 lat.

Zaczynał jako lider zespołu w Thomson SSC, następnie został przeniesiony do Accenture BPO, gdzie przez 6 lat był odpowiedzialny za obsługę klienta. Przez kolejne 4 lata był Dyrektorem odpowiedzialnym za Technicolor SSC, a obecnie od 5 lat jest szefem SCC w Orange Polska.

Z wcześniejszych zaangażowań Michał posiada doświadczenie w budowaniu organizacji sprzedaży, współpracy z biznesem hurtowym, zakładaniu przedstawicielstw firm na rynku polskim.

Michal Wierzbowski jest liderem, który zarządzał szeregiem inicjatyw transformacyjnych i transferowych, i jest prawdziwie oddany możliwościom pojawiającym się dzięki nowym technologiom w sektorze SSC/BPO. Automation, RPA, AI to technologie silnie stosowane w SSC zarządzanym przez Michała. Od początku swojej kariery zawodowej Michal był zaangażowany w działalność finansową, wcześniej był dyrektorem finansowym i administracyjnym firmy, a następnie dostarczał usługi z zakresu finansów swoim klientom.

Istotne osiągnięcia:

  • udane, pierwsze w Polsce wdrożenie chmury ERP w procesach F&A. Przyjęcie, które uważane jest za bardzo udane i przykładowe dla wszystkich pozostałych.

  • zbudował i poszerzył silne możliwości technologiczne, dające efekt dźwigni i duży potencjał do dalszej transformacji SSC.

  • osiągnął szereg wyróżnień w sektorze (m. in. SSON) i bierze udział w różnych spotkaniach konferencjach jako prelegent.

Członkowie


Poznaj nas!