MACIEJ BORKOWSKI, Scalo

MACIEJ BORKOWSKI, Scalo

Wiceprezes na WrocławMaciej Borkowski ma szerokie doświadczenie w uruchamianiu, prowadzeniu i przekształcaniu wielofunkcyjnych centrów usług i operacji. Realizował projekty z obszaru finansów, zarządzania ryzykiem, zarządzania operacjami, HR i strategii. Jest uznanym w branży ekspertem z doświadczeniem w przeprowadzeniu transformacji Credit Suisse w Polsce z małego biznesu transakcyjnego z obszaru raportowania w najlepszą w swojej klasie organizację zatrudniającą 1000 osób w dwóch oddziałach w kraju.

Maciej jest obecnie konsultantem ds. rozwoju biznesu w Billennium, wiodącej polskiej firmie informatycznej. Przez trzy kolejne kadencje z rzędu był wybierany przez przedstawicieli branży usług dla biznesu do Rady Strategicznej ABSL na stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za wrocławski chapter i Klub IT.

Członkowie


Poznaj nas!