Krzysztof Nowak

Krzysztof Nowak

Prezes Zarządu i Konsultant w Mercer Polska


Prezes Zarządu i Konsultant w Mercer Polska. Krzysztof jest związany z firmą Mercer od 1999 roku. Wcześniej pracował w kilku polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w sprawach inwestycji i świadczeń pracowniczych. Jest ekspertem w zakresie ryzyka, świadczeń zdrowotnych i emerytalnych. Wśród prowadzonych lub koordynowanych przez niego projektów znalazły się: doradztwo w zakresie tworzenia zakładowych planów emerytalno-oszczędnościowych dla kilku polskich i międzynarodowych spółek oraz doradztwo i zarządzanie projektami przy tworzeniu trzech pracowniczych funduszy emerytalnych.

Członkowie


Poznaj nas!