Krzysztof Jajuga

Krzysztof Jajuga

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych


Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych, Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wykładowca uczelni w kilkunastu krajach. Przewodniczący Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Zespołu Nauk Społecznych Rady Doskonałości Naukowej. Prezes CFA Society Poland. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz licznych rad nadzorczych.

Członkowie


Poznaj nas!