JOLANTA JAWORSKA, IBM

JOLANTA JAWORSKA, IBM

Wiceprezeska Tech AdvocacyWiceprezes ABSL, Dyrektor ds Publicznych i Regulacyjnych IBM Polska & Kraje Bałtyckie

Członek Zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Odpowiedzialna za współpracę z administracją publiczną, uczelniami, organizacjami biznesowymi oraz organizacjami pozarządowymi w obszarze polityki innowacyjnej, transformacji cyfrowej, polityki zatrudnienia i budowania klimatu inwestycyjnego. Ekspert w zakresie rozwoju innowacyjnych inwestycji, projektów transformacji cyfrowej, przywództwa i zarządzania potencjałem ludzkim.

Członek Zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i współprzewodniczący Komitetu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Amerykańskiej Izby. Współzałożycielka Polish Professional Woman Network i Vital Voices w Polsce.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Henley Management College w Wielkiej Brytanii.

Członkowie


Poznaj nas!