AGNIESZKA JACKOWSKA, INFOSYS

AGNIESZKA JACKOWSKA, INFOSYS

REGIONAL CENTER HEAD, AVP, INFOSYS POLAND SP Z O.O.Od 2010 jest Dyrektor Zarządzającą Infosys BPO Poland.

Ekspertyza w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi: Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze Human Resource Management. Od 1995 r. pracowała w Dziale Personalnym w Philips Lighting Poland. Od 2003 roku jako Manager Działu Personalnego w Centrum Usług Wspólnych Philipsa, była odpowiedzialna za zarządzanie procesami HR w działach sprzedaży, zakupów, kontrolingu oraz dystrybucji. W latach 2007 - 2010 roku pełniła funkcję Dyrektora ds. HR Infosys BPO Europe, gdzie była odpowiedzialna między innymi za ujednolicenie oraz wdrożenie różnorodnych narzędzi z obszaru HR w europejskich oddziałach spółki, wprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania skierowanych do managerów średniego szczebla oraz opracowanie innowacyjnych metod rekrutacyjnych. W latach 2003 – 2011 spółka Infosys BPO Poland zatrudniła ponad 1000 pracowników.

Ekspertyza z obszaru SSC/BPO: W 2003 roku Agnieszka Jackowska współzarządzała projektem utworzenia Centrum Usług Wspólnych Phillipsa w Łodzi w zakresie usług finansowo – księgowych. W latach 2007 – 2008 odegrała znaczącą rolę w procesie przekształcenia łódzkiego centrum Philipsa w centrum Infosys BPO Poland.

Jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Jest dyplomowanym coachem ICC (International Coaching Community).

Od 2012 r. jest liderem ABSL Regional Chapter w Łodzi – lokalnej grupy działania, skupiającej inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych w regionie.

Obszary specjalizacji: polski i globalny sektor SSC/BPO, zarządzanie zasobami ludzkimi (procesy rekrutacyjne, szkoleniowe i motywacyjne), zarządzanie strategiczne, procesy integracyjne po przejęciu/fuzji.

Poznaj nas!