ALEKSANDRA PRZEGALIŃSKA

ALEKSANDRA PRZEGALIŃSKA

Prorektor ds. współpracy z zagranicą, profesor Akademii Leona Koźmińskiego


Filozof, futurolog, doktor nauk humanistycznych i doktor habilitowana nauk społecznych, publicystka., badaczka rozwoju nowych technologii, zwłaszcza technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych. Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia uzyskała w 2014 roku w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life.

Członkowie


Poznaj nas!