Publikacje

ABSL cyklicznie publikuje szczegółowe raporty dla swoich członków i firm związanych z sektorem nowoczesnych usług biznesowych. Udostępniamy je wszystkim zainteresowanym, aby zapewnić dostęp do cennego know-how dla inwestorów i liderów rynku.

LATEST
search
Najnowsza publikacja: Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2020

Najnowsza publikacja: Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2020

pdf • 17.01 MB

Najnowsza, 11. edycja dorocznego raportu ABSL analizującego stan sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w ostatnim roku.

EMEA'S BUSINESS SERVICES LANDSCAPE

EMEA'S BUSINESS SERVICES LANDSCAPE

pdf • 17.96 MB

To już druga edycja raportu ABSL, JLL, Deloitte oraz Randstad Sourceright podsumowującego sytuację sektora biznesowego w krajach regionu EMEA. To analiza 18 różnych krajów, która uwzględnia wskaźniki makroekonomiczne oraz kluczowe dane dla sektora odnośnie rynku pracy, kosztów wynagrodzeń, powierzchni biurowych. Raport zawiera też unikalną analizę konkurencyjności najpopularniejszych ról.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019

pdf • 8.64 MB

10. edycja dorocznego raportu ABSL analizującego stan sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w ostatnim roku.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2018

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2018

pdf • 17.03 MB

9. edycja dorocznego raportu ABSL analizującego stan sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w 2018 roku.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2017

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2017

pdf • 8.30 MB

8. edycja dorocznego raportu ABSL analizującego stan sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce w 2017 roku.

Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji BPO/SSC/IT/R&D

Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji BPO/SSC/IT/R&D

pdf • 24.58 MB

Szczegółowa analiza 35 wybranych miast w Polsce. Raport porusza temat wyzwań, przed jakimi w dobie metropolizacji i globalizacji stają miasta średnie, w szczególności wobec rosnącej polaryzacji przestrzeni oraz niekorzystnych procesów rozwoju społeczno-gospodarczego jakim one podlegają. Pełna wersja raportu dostępna tylko w języku polskim.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach

pdf • 8.53 MB

Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) to jeden z najważniejszych ośrodków sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W metropolii funkcjonują 102 centra usług, zatrudniające w sumie 23 500 pracowników.

Usługi biznesowe w Szczecinie

Usługi biznesowe w Szczecinie

pdf • 7.58 MB

Szczecin należy do grona dziesięciu najważniejszych ośrodków nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Miasto ma duży potencjał inwestycyjny, o czym świadczyć może wzrost zatrudnienia w sektorze w ciągu ostatnich trzech lat, który wyniósł 47%. Obecnie działające tu 43 centra usług, zatrudniają̨ 5 600 osób, ale prognozy wskazują, że w 2025 roku może to być już 10 000 pracowników.

Usługi biznesowe w Radomiu

Usługi biznesowe w Radomiu

pdf • 10.95 MB

Jakie przewagi konkurencyjne posiada Radom? W którym kierunku powinien zmierzać by umocnić swoją pozycję na mapie nowoczesnych usług biznesowych w Polsce? Odpowiedzi na te pytania wraz z charakterystyką sektora w mieście udziela najnowsza publikacja ABSL.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, napisz do nas:

Marcin Świerzyna

Kontakt


Marcin Świerzyna

BUSINESS INTELLIGENCE & DATA RESEARCH COORDINATOR