Search for:

Publikacje

ABSL cyklicznie publikuje szczegółowe raporty dla swoich członków i firm związanych z sektorem nowoczesnych usług biznesowych. Udostępniamy je wszystkim zainteresowanym, aby zapewnić dostęp do cennego know-how dla inwestorów i liderów rynku.

Jeśli masz pytania związane z analizą rynkową lub chciałbyś skontaktować się z naszym zespołem Business Intelligence, wyślij swój e-mail na adres:

research@absl.pl

W przypadku zainteresowania współpracą z ABSL prosimy o kontakt:
Paweł Panczyj, Strategy & Business Development Director, ABSL
pawel.panczyj@absl.pl

Wkrótce: EMEA’s Business Services Landscape

Już niedługo ukaże się druga edycja raportu ABSL podsumowującego sytuację sektora biznesowego w krajach regionu EMEA. To analiza 18 różnych krajów, która uwzględnia wskaźniki makroekonomiczne oraz kluczowe dane dla sektora odnośnie rynku pracy, kosztów wynagrodzeń, powierzchni biurowych. Raport zawiera też unikalną analizę konkurencyjności najpopularniejszych ról.

Kontakt w sprawie możliwości reklamowych: pawel.panczyj@absl.pl

Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji BPO/SSC/IT/R&D

PDF • 25 MB

ABSL, na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przeanalizował 35 miast średniej wielkości pod kątem ich atrakcyjności dla inwestorów poszukujących lokalizacji pod działalność biznesową i tworzenie nowych miejsc w sektorze usług biznesowych (BPO, SSC, IT, R&D).

Pobierz

Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach

PDF • 9 MB

Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) to jeden z najważniejszych ośrodków sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W metropolii funkcjonują 102 centra usług, zatrudniające w sumie 23 500 pracowników. Stanowi to 8% ogółu zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Istotny wpływ na silną pozycję ośrodka na mapie usług biznesowych wywarły inwestycje globalnych firm, które zdecydowały się na ulokowanie tu swoich centrów.

Pobierz

Usługi biznesowe w Szczecinie

PDF • 8 MB

Szczecin należy do grona dziesięciu najważniejszych ośrodków nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Miasto ma duży potencjał inwestycyjny, o czym świadczyć może wzrost zatrudnienia w sektorze w ciągu ostatnich trzech lat, który wyniósł 47%. Obecnie działające tu 43 centra usług, zatrudniają̨ 5 600 osób, ale prognozy wskazują, że w 2025 roku może to być już 10 000 pracowników.

Pobierz

Usługi biznesowe w Warszawie

PDF • 13 MB

Według najnowszego raportu ABSL „Usługi biznesowe w Warszawie”, stolica to drugi największy ośrodek usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pobierz

Wkrótce kolejna publikacja ABSL: raport nt branży IT w Polsce!

PDF • 768 KB

W opracowaniu zostaną przedstawione rozwiązania IT i zaawansowane technologie powstające w kraju jak również obszary technologiczne, w których Polska ma szansę stać się liderem w skali międzynarodowej. Raport wskaże również istniejące bariery rozwojowe oraz zapewni rekomendacje dla działań i inicjatyw stymulujących rozwój sektora IT.

Pobierz

Usługi biznesowe w Radomiu

PDF • 11 MB

Jakie przewagi konkurencyjne posiada Radom? W którym kierunku powinien zmierzać by umocnić swoją pozycję na mapie nowoczesnych usług biznesowych w Polsce? Odpowiedzi na te pytania wraz z charakterystyką sektora w mieście udziela najnowsza publikacja ABSL.

Pobierz

Usługi biznesowe w Opolu

PDF • 4 MB

Opole to obecnie jeden z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków usług dla biznesu w Polsce. Według najnowszego raportu ABSL „Usługi biznesowe w Opolu” w mieście funkcjonuje obecnie 16 centrów usług dla biznesu, które dają zatrudnienie niemal 1,5 tys. osób.

Pobierz

Bydgoszcz to obecnie jedna z najważniejszych lokalizacji inwestycji z sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Dowiedz się więcej z najnowszego raportu ABSL.

Publikacja ABSL, przygotowana we współpracy z firmami JLL, Randstad i Everest Group, charakteryzująca sektor bankowości, usług finansowych i ubezpieczeń (BFSI) w Polsce.

Usługi biznesowe w Lublinie

PDF • 10 MB

Raport ABSL, przygotowany we współpracy z firmami JLL i Randstad, skupiający się na dynamice rozwoju Lublina w kontekście sektora nowoczesnych usług biznesowych.

Pobierz

Usługi biznesowe w Poznaniu

PDF • 7 MB

ABSL, we współpracy z JLL i Randstad, przygotował raport będący kompleksową charakterystyką sektora nowoczesnych usług biznesowych w Poznaniu. Opracowanie, w którym analizowane są wybrane aspekty rynku pracy, rynku nieruchomości biurowych oraz formy wsparcia dla inwestorów, ukazuje imponujące tempo wzrostu tej branży w stolicy Wielkopolski, gdzie w ostatnich dwóch latach powstało 19 nowych centrów usług dla biznesu.

Pobierz

Europe’s Business Services Destinations

Pierwszy w swoim rodzaju raport, w którym omówionych zostało 20 ośrodków usług biznesowych w Europie, które rozwinęły się najbardziej dynamicznie w ostatniej dekadzie.

Raport możecie przeczytać i pobrać na dedykowanej stronie.

POBIERZ

Rynek usług IT w Polsce 2015

PDF • 4 MB

Celem niniejszego raportu ABSL jest kompleksowa charakterystyka rynku usług IT w Polsce. W publikacji przedstawiono wyniki analiz tematycznych bazujących na wypowiedziach 61 respondentów, reprezentujących najważniejsze firmy działające w branży, oferujące usługi IT dla klientów biznesowych i instytucjonalnych.

Pobierz