Wiewiórski Legal

Wiewiórski Legal


Wiewiórski Legal to polska kancelaria prawnicza specjalizującą się w usługach prawnych dla sektora BPO/SSC.

Kancelaria Wiewiórski Legal jest jednym z liderów w obsłudze prawnej sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Od 2005 roku dostarczamy nowoczesne rozwiązania prawne dla wszystkich rodzajów centrów usług, a od 2012 roku ściśle współpracujemy z ABSL.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną BPO/SSC w zakresie prawa pracy, legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców, international mobility, jak również w zakresie nieruchomości i prawa budowlanego, kontraktów gospodarczych oraz ochrony danych osobowych. Wspieramy klientów BPO/SSC na etapie wyboru lokalizacji i rozwoju centrum usług, jak również na etapie działalności operacyjnej, zarówno w sprawach bieżących, jak i realizując większe projekty. Pomagamy dostosowywać centra do zmieniającego się otoczenia, w tym uczestnicząc w globalnych projektach realizowanych przez macierzyste organizacje naszych klientów. Prawnicy Kancelarii Prawnej Wiewiórski prowadzą szkolenia, a także reprezentują centra usług w kontaktach z władzami i sądami.

Kancelaria Wiewiórski Legal rozwinęła przez lata specyficzne rozwiązania prawne optymalizujące działalność centrów usług i mitygujące ryzyka związane z polskimi regulacjami prawnymi. Należą do nich m. in.: optymalizacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pod kątem finansowania benefitów pracowniczych z Funduszu, dostosowanie wewnętrznych regulaminów i polityk pracowniczych do wymogów polskiego prawa pracy i polityk grupowych, szkolenia z podstaw prawa pracy dla people managerów, budowa prawidłowych relacji prawnych z przedstawicielstwem pracowników, wdrożenie regulacji wewnętrznych określających zakres obowiązków i odpowiedzialności członków zarządu spółki, audyty zgodności z RODO.

Jakość i wszechstronność usług świadczonych przez Kancelarię Prawną Wiewiórski jest od wielu lat doceniana w międzynarodowych rankingach prawniczych Legal500, Chambers & Partners oraz IFLR1000. Kancelaria należy do międzynarodowego aliansu prawniczego Global Business Lawyers zapewniając obsługę również w projektach transgranicznych.

Interesuje Cię nawiązanie współpracy z ABSL?

Dołącz do sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.

Napisz do nas:

Paweł Panczyj

Kontakt


Paweł Panczyj

Managing Director

Strategy & Partnerships


Poznaj nas!