AICPA & CIMA

AICPA & CIMA


Association of International Certified Professional Accountants® (Stowarzyszenie) reprezentuje AICPA® i CIMA®. Wspieramy globalny zawód księgowego i finansowego poprzez pracę w imieniu 696.000 członków AICPA i CIMA, studentów i zaangażowanych profesjonalistów w 192 krajach i terytoriach. Razem jesteśmy światowym liderem w kwestiach rachunkowości publicznej i zarządczej poprzez rzecznictwo, wsparcie dla licencji CPA i specjalistycznych uprawnień. licencji CPA i specjalistycznych uprawnień, profesjonalną edukację i przywództwo. Budujemy zaufanie, dając naszym członkom i zaangażowanym profesjonalistom wiedzę i możliwości bycia liderami w zwiększaniu dobrobytu dla bardziej inkluzywnej, zrównoważonej i odpornej przyszłości.

Interesuje Cię nawiązanie współpracy z ABSL?

Dołącz do sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.

Napisz do nas:

Paweł Panczyj

Kontakt


Paweł Panczyj

Managing Director

Strategy & Partnerships


Poznaj nas!