Wzrost roli Katowic w sektorze usług dla biznesu


Katowice, 1 czerwca 2022 r. Z raportu Sektor usług biznesowych w Katowicach, który został opracowany przez ABSL – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych – jednoznacznie wynika, że rośnie rola Katowic i GZM w sektorze nowoczesnych usług biznesowych stanowiących jeden z najszybciej rozwijających się obszarów gospodarki w Polsce. Katowice i GZM pozyskały w ciągu ostatniego roku sześciu inwestorów i jest to drugi pod względem nowych inwestycji w sektorze wynik w Polsce. W 126 centrach w regionie zatrudnionych jest już blisko 30 tys. osób, dzięki czemu Katowice znajdują się wśród czterech miast w Polsce, w których usługi biznesowe można uznać za mocną specjalizację lokalną. 

Systematycznie rośnie rola Katowic i GZM w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. Wysoką pozycję potwierdzają analizy i dane ABSL. Trójmiasto, Katowice i GZM oraz Kraków zanotowały największy wzrost zatrudnienia w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. W przeciągu ostatnich 5 lat zatrudnienie w centrach usług w Katowicach i GZM wzrosło o 67,6 proc. co dało łącznie 12 tys. nowych miejsc pracy. Prognozowany poziom zatrudnienia w pierwszym kwartale 2023 r. wyniesie ponad 32 000 osób. Najwięcej ze wszystkich 126 centrów usług biznesowych zlokalizowanych jest w Katowicach (96), na kolejnym miejscu znajdują się Gliwice (14), na trzecim ex equo Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec (3). Inwestorzy zagraniczni pochodzą z 18 państw. Najwięcej inwestycji należy do firm z USA (25), Niemiec (13) oraz Francji (12). Polscy inwestorzy są obecnie właścicielami 35 centrów. Główną kategorią świadczonych usług pozostają usługi IT.

- Z dużym zadowoleniem i optymizmem na przyszłość przyjmuję wyniki katowickiego raportu diagnozującego sytuację sektora usług biznesowych w Katowicach i Metropolii. Wzrost sektora oznacza dobrą kondycję naszej lokalnej gospodarki. Jednocześnie zaakcentowane w raporcie trendy upewniają nas, że przyjęliśmy dobrą strategię rozwoju. W dzisiejszym świecie istnieją trzy rodzaje zasobów: surowce, energia i wiedza, która w przeciwieństwie do pozostałych się nie wyczerpuje, ale może stale rosnąć. W Katowicach robimy wszystko, aby nasze szkoły i uczelnie miały idealne warunki do działania. Mamy swój własny program wspierający start-upy i ambitny projekt nowoczesnych technologii komputerowych. Przyświeca nam idea współpracy złotego trójkąta (biznes-nauka-samorząd) i jasny cel zbudowania silnego ekosystemu innowacji. W 2024 roku Katowice będą się szczycić mianem Europejskiego Miasta Nauki, dlatego nie osiadamy na laurach i działamy dalej, by wykorzystać szanse, które daje nam wspomniany tytuł, a tym samym osiągać jeszcze lepsze wyniki – mówi Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice.

 

Miasto przyszłości

Katowice w rankingu inwestycji zagranicznych FDI Strategy publikowanym przez Financial Times zostały uznane za piąte miasto wśród dziesięciu dużych europejskich miast przyszłości. Korzyści przemawiające za wyborem przez inwestorów od lat pozostają niezmienne i obejmują korzystną lokalizację, koszty oraz potencjał rynku, m. in. pod względem rynku pracy i wielkości zasobów wykształconych pracowników w stosunku do innych państw i miast regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Katowice i GZM wyróżniając się pod względem współpracy z lokalnymi uczelniami oraz dostępnością wysoko wykwalifikowanych pracowników – drugie miejsce w obu kategoriach w rocznym rankingu ABSL – stanowią atrakcyjny wybór, tym bardziej, że kluczowym ograniczeniem rozwoju jest dostępność pracowników posiadających kompetencje przyszłości.

Główną kategorią świadczonych usług w 126 centrach w regionie są usługi IT - 59 centrów (43 proc. ogółu zatrudnionych), następnie SSC/GBS (28,3 proc. zatrudnionych) i BPO (17,9 proc. zatrudnionych). Pozostałe rodzaje usług w tym R&D mają udział w zatrudnieniu na poziomie 10,8 proc.

- Sektor usług biznesowych urósł w ciągu ostatnich, wyjątkowo trudnych dwóch lat, bardziej niż szacowano. O jego znaczeniu dla polskiej gospodarki, świadczy rekordowo wysoki wzrost eksportu usług na poziomie 26,4 mld USD i rosnący udział w PKB szacowany na 4,4 proc. Warto podkreślić, że Katowice mają mocny wkład w ten rozwój zarówno za sprawą pozyskiwania nowych inwestycji jak i współpracy z uczelniami, przekładającej się na dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników. W dobie niżu demograficznego to właśnie pula dostępnych talentów, posiadających kompetencje przyszłości będzie odgrywała kluczową rolę dla rozwoju – podkreśla Bartosz Szary, Członek Zarządu ABSL.

W obrębie Metropolii, zdecydowanym liderem są Katowice. Świadczy o tym zarówno liczba centrów, zatrudnienie i dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej. W pespektywie długookresowej wzrost intensywności współpracy miast w obrębie GZM prowadzić będzie do dalszej poprawy atrakcyjności lokalizacyjnej i inwestycyjnej.

Katowice i GZM to strefa, gdzie znaczenie usług biznesowych jako specjalizacji lokalnej jest bardzo wysokie i systematycznie rośnie. Jest to możliwe, między innymi, dzięki ścisłej współpracy samorządów z biznesem a także bliskiej kooperacji pomiędzy samymi firmami z sektora w regionie. Mamy wspólne wyzwania i cele, które nas łączą – mówi Stanisław Cieśla, ABSL Silesia Chapter Lead i Site Lead Centrum Usług Kyndryl w Katowicach.

Raport Sektor usług biznesowych w Katowicach to zestawienie danych subiektywnego i obiektywnego rankingu, opracowanego na podstawie wyników badania ABSL 2022 w oparciu o odpowiedzi kadry zarządzającej centrów nowoczesnych usług biznesowych w Polsce oraz na podstawie analiz statystycznych. Raport pobierzesz z tej strony.

O Katowicach:

Katowice, położone w południowej Polsce, są centralnym miastem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zamieszkałej przez niemal 2,3 miliona ludzi. Przyjazny klimat inwestycyjny tworzą doskonale rozwinięta sieć drogowa ze zrównoważonym transportem, dostęp do 3 międzynarodowych lotnisk oraz silne tradycje akademickie. Zdolności językowe i wielojęzyczność potwierdzają inwestorzy, w których centrach biznesowych świadczone są usługi w ponad 30 różnych językach obcych. Więcej: www.invest.katowice.eu