Wyróżnienia ABSL za wkład w dynamiczny rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu


5df246dfaa43a783691252.jpg

Gala ABSL zorganizowana 5 grudnia w Warszawie jest uroczystością integrującą środowisko sektora usług dla biznesu oraz wszystkich, którzy przyczyniają się do jego rozwoju. Jest to już druga edycja spotkania najwyższej kadry zarządzającej, będąca okazją do docenienia społeczności ABSL, partnerów, a także kluczowych interesariuszy za ich wkład w rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w ostatnich 24 miesiącach.

Sektor zatrudnia ponad 300 tys. pracowników, tworzy 3% polskiego PKB konsekwentnie zwiększając przewagi konkurencyjne i atrakcyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Tak silna pozycja sektora jest możliwa dzięki współpracy wielu środowisk i organizacji.

Doceniając wagę współpracy, nawiązywania partnerstw i dialogu, ABSL wyróżniło organizacje i osoby, które wspierają i aktywnie przyczyniają się do dynamicznego rozwoju sektora, promując go jako znaczącą gałąź gospodarki, pokazując jego siłę, wartość i osiągnięcia.

Laureatami wyróżnień ABSL w 2019 za dokonania ostatnich dwóch lat zostali:

1. W kategorii Miasta wspierające sektor nowoczesnych usług biznesowych

Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław

za wkład w rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych, a także w tworzenie przyjaznego środowiska biznesowego.

2. W kategorii Administracja publiczna wspierająca sektor nowoczesnych usług biznesowych

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów

za wspieranie ABSL i sektora nowoczesnych usług biznesowych w budowaniu pozycji Polski jako docelowego miejsca inwestycji dla firm z sektora.

3. W kategorii Organizacje biznesowe wspierające sektor nowoczesnych usług biznesowych

Global Sourcing Association, Polska Konfederacja Lewiatan, Business Center Club, American Chamber of Commerce

za działania przyczyniające się do rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych.

4. W kategorii Liderzy medialni wspierający sektor

Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Ringier Axel Springer, Business Services Magazine, Poland Today, Financial Times, Gazeta Wyborcza

za propagowanie wiedzy o sektorze i przyczynianie się do przejrzystości rynku.

5. W kategorii Liderzy różnorodności i integracji

Vital Voices Poland, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

za budowanie świadomości kwestii równości i różnorodności.

6. W kategorii Liderzy talentów

Absolvent.pl, HackYeah

za stymulowanie rozwoju i promocję nowych talentów w sektorze.

7. W kategorii Liderzy wpływu społecznego****

Fundacja Poland Business Run, Fundacja Zwolnieni z Teorii

za dążenie do globalnego i długofalowego wzrostu gospodarczego oraz zwracanie szczególnej uwagi na wpływ na środowisko i społeczeństwo.

8. W kategorii Start-upy i liderzy technologii

Plug In Polish Innovation Diaspora, Proptech Poland, Startup Poland

za wkład w przyspieszenie transformacji cyfrowej, innowacji i stawianie Polski na czele światowych innowacji.

9. W kategorii Liderzy edukacji

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Uniwersytet w Łodzi, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Zespól Szkół Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim

za zapewnianie najlepszych w swojej klasie programów edukacyjnych umożliwiających dalszy rozwój sektora.

10. W kategorii Wyróżnienie Specjalne

Georgette Mosbacher, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce

za znaczące zasługi we wsparciu inwestorów budujących sektor nowoczesnych usług dla biznesu.

Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za znaczące zasługi w budowaniu dialogu między rządem a pracodawcami, wspierającego rozwój innowacyjnej gospodarki.