Stanowisko Rady Przedsiębiorczości wobec kolejnej wersji projektu ustawy podatkowej do Polskiego Ładu


W imieniu przedsiębiorców reprezentowanych przez organizacje zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości, krytycznie odnosimy się do kolejnej wersji projektu ustawy podatkowej wchodzącej w skład tzw. Polskiego Ładu. W naszej ocenie, projekt w wersji skierowanej do prac w Parlamencie dowodzi braku poszanowania przez Rząd zasad poprawnej legislacji oraz przejrzystości i przewidywalności systemu podatkowego. Pogłębia nieufność przedsiębiorców i obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Przeczytaj nasze pełne stanowisko