Stanowisko ABSL w sprawie Lex TVN i wpływu na inwestycje


Uchwalona wczoraj przez Sejm nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji podważa prawo do własności prywatnej i zagraża dalszemu swobodnemu funkcjonowaniu niezależnych mediów, które są filarem demokratycznego państwa prawa. Próba legislacyjnego wpływania na strukturę własności wybranego podmiot budzi poważne obawy inwestorów. Działania takie negatywnie wpłyną na klimat inwestycyjny wobec Polski, który jest jednym z najmocniejszych atutów naszego kraju i skutecznie sprzyja lokowaniu u nas kluczowych inwestycji zagranicznych, które wspierają zarówno rozwój gospodarczy oraz – dzięki zaawansowanym technologiom – wspierają innowacyjność i pozwalają tworzyć miejsca pracy o wysokiej wartości dodanej. Sektor nowoczesnych usług to 3,5 proc. polskiego PKB, który odpowiada za 6.9% eksportu Polski ogółem. Tworzy go 200 tys. wysokiej klasy specjalistów, którzy możliwość zawodowego rozwoju w dużej mierze zawdzięczają atrakcyjności naszego kraju dla zagranicznych inwestorów. Procedowane w parlamencie zmiany dotyczące rynku medialnego sprawią, że Polska zacznie być postrzegana jako kraj zwiększonego ryzyka inwestycyjnego. Zmniejszy to przewagę konkurencyjną tego sektora w Polsce w porównaniu do innych krajów Unii, z realną szkodą dla polskiej gospodarki i rynku pracy.


Apelujemy do Senatu oraz Prezydenta RP o odrzucenie projektu w obecnym kształcie, aby zachować Polskę jako wiarygodny i demokratyczny kraj dla rozwoju i tworzenia inwestycji.