Skanska i ABSL przedłużają współpracę w obszarze ESG


Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), reprezentujący sektor nowoczesnych usług biznesowych, przedłuża współpracę ze spółką biurową Skanska. Partnerstwo programowe obejmuje tworzenie zrównoważonych miejsc: zdrowych i bezpiecznych, ponadczasowych, zgodnych z zasadami ESG, które jak wynika z analiz ABSL, są kryteriami między innymi warunkującymi lokalizację nowych inwestycji.

Sektor usług biznesowych to jedna z najszybciej rozwijających się branż, która zatrudnia w Polsce ponad 400 000 osób w 1,7 tys. centrów usług, rozproszonych w ponad 80 lokalizacjach. Polska utrzymuje pozycję lidera w Europie pod względem liczby miejsc pracy, utworzonych w efekcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych i zajmuje czołowe pozycje w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej w Europie i na świecie. Centra usług biznesowych pozostają dominującym typem, zapewniając stały wkład w gospodarkę w postaci eksportu usług.

Wg analiz ABSL, czynniki ESG zyskują na znaczeniu jako siła napędowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Inwestorzy oczekują partnerstwa w realizacji swoich ambicji środowiskowych takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, redukcja emisji CO2 czy przejście na odnawialne źródła energii. Jednocześnie wskazują na konieczność wdrażania polityk różnorodności i włączania. Spójność działań we wszystkich wymiarach może istotnie podnieść ocenę inwestorów danej lokalizacji.

Zrównoważony i odpowiedzialny rozwój ABSL jest możliwy dzięki współpracy z szerokim gronem ekspertów i partnerów. Dla wielu firm z naszego sektora działanie zgodne z zasadami ESG jest bardzo ważnym kryterium w doborze partnerów biznesowych, podobnie w przypadku inwestorów podejmujących decyzje o lokalizacji. Dlatego w kluczowym dla nas obszarze stawiamy na wieloletnie doświadczenie i ekspertyzę Grupy Skanska w zakresie zielonego budownictwa, bezpieczeństwa i etyki biznesu, tym bardziej, że ESG i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju to priorytetowe elementy strategii coraz większej liczby firm, w tym naszych firm członkowskich. Efekty naszego partnerstwa będą stanowiły dodatkową wartość dla organizacji zgromadzonych wokół ABSL – mówi Janusz Dziurzyński, Prezes ABSL.

Współpraca programowa ABSL oraz Skanska umożliwi wymianę wiedzy, wspieranie dalszego zrównoważonego rozwoju sektora w Polsce, a także aktywne promowanie gospodarki w kontekście poprawy atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

- W Grupie Skanska od wielu lat tworzymy zrównoważone miejsca, które powstają i funkcjonują zgodnie z zasadami etyki, z troską o ludzi i środowisko naturalne. Naszą bazę wiedzy w tym zakresie budowaliśmy we współpracy z innymi organizacjami – najemcami, inwestorami, dostawcami, stowarzyszeniami branżowymi i biznesowymi – i chcemy ją dalej rozwijać, dzieląc się tym, co już wiemy z innymi i ucząc się od nich. Partnerstwo tematyczne z ABSL w obszarze ESG w 2022 roku dało nam ku temu wiele wartościowych okazji. W 2023 roku zdecydowaliśmy się kontynuować tą współpracę, licząc na dalsze ciekawe interakcje z firmami z sektora nowoczesnym usług biznesowych zrzeszonymi w ABSL. Jest to obecnie jeden z najbardziej interesujących sektorów, jeśli chodzi o trendy dotyczące szeroko pojętego miejsca pracy - mówi Arkadiusz Rudzki, wiceprezes ds. sprzedaży i najmu w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Spółka biurowa Skanska jest największym deweloperem biurowym w Europie liderem w budownictwie. Kieruje się zrównoważonym podejściem w biznesie i podejmuje działania wpisujące się w założenia ESG. W ramach realizacji swoich ambitnych celów klimatycznych, Skanska, we współpracy z różnymi partnerami, systematycznie rozwija i wdraża nowe rozwiązania, które pomagają obniżyć ślad węglowy. Jednocześnie aktywnie działa na rzecz promocji etyki w biznesie, bezpieczeństwa pracy oraz tworzenia przyjaznej i inkluzywnej kultury organizacyjnej. Tym samym wpisuje się m.in. w realizację tzw. Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez inicjatywę UN Global Compact, powołaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

 

SPÓŁKA BIUROWA SKANSKA W POLSCE 

Spółka biurowa Skanska w Polsce jest innowacyjnym deweloperem zrównoważonych, ponadczasowych budynków biurowych. Jesteśmy tu obecni już od 1997 roku. Budujemy otwarte, tętniące życiem przestrzenie, w których pracownicy czują się dobrze. Nasze projekty biurowe są certyfikowane w systemie LEED, WELL Core & Shell, a także WELL Health-Safety Rating. Oprócz tego nasze nowe inwestycje w Polsce posiadają certyfikat „Obiekt bez Barier”, który dowodzi przystosowania do użytkowania przez osoby z różnymi potrzebami – w tym przez osoby z niepełnosprawnościami czy rodziców z małymi dziećmi. Prowadzimy działalność na siedmiu rynkach: w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Trójmieście.


Zapraszamy do odwiedzenia profili spółki na portalach:

www.linkedin.com/company/skanska/

www.facebook.com/Miasta.Biura.Skanska/

Więcej informacji na stronie internetowej: www.skanska.pl